Forum Humanistyczne

WYKŁADY

 

wykład otwarty

Prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz

(Uniwersytet Warszawski)

 

 

Uczta rozrachunku

(od Quentina Tarantino do Galla Anonima)

O pewnym schemacie narracyjnym racjonalizującym przedstawianą rzeczywistość

 

19 kwietnia 2010 r.

 

OLSZTYN, Centrum Humanistyczne UWM

ul. K. Obitza 1, Aula im. Dietrichów,

godz. 13.15

 

 

 

Wykład powiązany będzie z promocją książki

Prof. J. Banaszkiewicza pt. „Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi”

 

 

wykład zorganizowany przy współudziale:

Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM

 

zaproszenie (pobierz)

 


Często tzw. rzeczywistość przedstawiona czy opowiadana posiłkuje się pewnymi całościami o względnie stałej strukturze logiczno-fabularnej. Zajmiemy się jedną z takich właśnie całości: idzie o przedstawienie usunięcia złego władcy przez "dobrego mściciela", do czego dochodzi za stołem, w trakcie uczty. Zobaczymy jak wspomniane rozwiązanie funkcjonowało w średniowieczu i jak odnalazło się w filmie Q. Tarantino  pt. „Pulp fiction”.


Prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz profesor zwyczajny w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, gdzie kieruje Zakładem Historii Średniowiecznej Powszechnej. Karierę naukową rozpoczynał w Instytucie Historii PAN w Warszawie, gdzie przygotował rozprawę doktorską o czternastowiecznej Kronice Dzierzwy (1976). Tamże habilitował się w 1984 roku. Od początku lat 90-tych związany z uniwersytetami: lubelskim (UMCS) i warszawskim. Zajmuje się obrzeżami średniowiecznej historii, badając przede wszystkim jej fabularno-mitologiczne tradycje. W chwili obecnej jego zainteresowania pochłania wiek X – czasy Ottonów, zwłaszcza konflikt sąsiadów przez Ren o Lotaryngię przedstawiany w historiografii z epoki. Autor i redaktor wielu prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Do najważniejszych w jego dorobku zalicza się książki: Kronika Dzierzwy: XIV-wieczne kompendium historii ojczystej (Wrocław 1979); Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi (Warszawa 1986; 2010); Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, (Warszawa 1998, 2002). Za ostatnią z wymienionych prac wyróżniony Nagrodą Naukową KLIO, zwaną „Noblem dla historyków”; nagroda ta nadawana jest od 1995 roku za wybitny wkład w badania historyczne.

zobacz zdjęcia      

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster