Forum Humanistyczne

WYKŁADY

 

wykład otwarty

 dr hab. Ewa Domańska

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Stanford University)

 

 

Posthumanistyka

 

25 lutego 2009 r.

 

 

TORUŃ, Instytut Filozofii UMK

ul. Fosa Staromiejska 1a, sala I, godz. 17.00

 

 

 

wykład zorganizowany przez

Instytutu Filozofii UMK

 

zaproszenie (pobierz)

 


Celem wykładu będzie omówienie obecnych we współczesnej humanistyce tendencji i kierunków badawczych, które w badaniach anglo-amerykańskich określa się mianem posthumanistyki. Stanowi ona wyzwanie dla humanistyki antropocentrycznej, której centrum zainteresowań jest człowiek. Problematyzacja granic tożsamości gatunkowej, relacji między tym, co ludzkie i nie-ludzkie oraz biowładzy wymagają przemyślenia celów tworzenia wiedzy, którą coraz częściej określa się jako narzędzie wspierające przetrwanie gatunku/ów. Teorie takich badaczy, jak Giorgio Agamben, Donna Haraway czy Bruno Latour budują ramy teoretyczne dla badań zatrzymujących „antropogentyczną maszynę”. Jeżeli zgodzimy się z Andrew Pickering’iem, który pisze, że historię nauki zmieniają obecnie nie rewolucje naukowe, ale rewolucje technologiczne, to dla przyszłości humanistyki zasadnicze staje się zbliżenie pomiędzy naukami humanistycznymi i przyrodniczymi, a punktem odniesienia dla jej badań staje się biologia


Ewa Domańska – dr hab. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz visiting associate professor w Department of Anthropology, Stanford University, USA. Zajmuje się współczesną anglo-amerykańską teorią i historią historiografii oraz porównawczą teorią nauk humanistycznych. Szef rady programowej Biura International Comission for Theory and History of Historiography „International Commission of Theory and History of Historiography”. Członek Komisji Antropologii Pradziejów i Średniowiecza Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych Wydzialu I PAN  oraz Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Członek rad redakcyjnych pism: “Storia della Soriografia” (Włochy); „Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки” (Ukraina); „Frontiers of Historiography” (Chiny); „Journal of Interdisciplinary Crossroad” (Indie) oraz pisma „Historyka” (Polska). Otrzymała stypendium Fulbrighta (University of California, Berkeley – 1995-96) oraz Kościuszko Foundation (Stanford University, 2000-2001); fellow w Center of Cultural Studies, University of California at Santa Cruz (1996) oraz w The School of Criticism and Theory, Cornell University (1997).

            Autorka książek: Historie niekonwencjonalne (2006) oraz Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach (1999, II wydanie zmienione - 2005). Pod jej redakcją ukazały się w Polsce - Historia: o jeden świat za daleko? (1997), Pamięć, etyka i historia (2002), (współredakcja z Przemysławem Czaplińskim) Zagłada: współczesne problemy rozumienia i przedstawiania (2009), a w Stanach Zjednoczonych - Encounters: Philosophy of History After Postmodernism (1998; tłumaczenie na język chiński – 2007; na język rosyjski - 2009) oraz Re-Figuring Hayden White (wraz z Frankiem Ankersmitem i Hansem Kellnerem, 2009 – w druku). Wraz z Markiem Wilczyńskim opublikowała zbiór artykułów Haydena White'a - Poetyka pisarstwa historycznego (2000) oraz zredagowała antologię tekstów Franka Ankersmita Narracja, reprezentacja, doświadczenie (2004). Redakcja drugiego tomu pism Haydena White’a Proza historyczna (2009, w druku). Przygotowuje monografię o roboczym tytule Posthumanistyka.

  

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster