Forum Humanistyczne

COLLOQUIA HUMANIORUM

 

Granice dyscyplin-arne w humanistyce

PENSJONAT „ZŁOTY STRUG” W PLUSKACH k. OLSZTYNA

01-02 grudnia 2005 r.

W polu semantycznym rzeczownika „dyscyplina” znajduje się nie tylko tradycyjne pojęcie dziedziny nauki. „Dyscyplina” denotuje również umiejętność lub przymus panowania nad chaosem w procesach myślowych, a także konieczność podporządkowania się zasadom obowiązującym w określonej społeczności czy instytucji. Nie przypadkiem zatem desygnatem terminu ‘dyscyplina’ jest również krótki bat, narzędzie służące do karnego powściągania nadmiernych fantazji tych, którzy próbowaliby przełamywać obowiązujące granice.

Dyscyplinę można utrzymywać. Łamiąc bariery postawione na drodze intelektualnych wędrówek, można też jednak popełniać przeciwko niej wykroczenia. W teorii, a przede wszystkim w praktyce współczesnej humanistyki coraz częściej zauważamy, że granice dyscyplin są w istocie liniami umownymi, oddzielającymi pozornie tylko różne od siebie terytoria. Mimo to dla wielu nadal wyznaczają one przestrzeń bezpiecznej tożsamości – zasięg tego, co naturalnie dozwolone i prawdziwe. W ten sposób granice dyscyplin stają się źródłem dotkliwych represji. Ci, którzy próbują pokonać podziały bez wiz i paszportów są dyscyplinująco upominani i przywoływani do porządku. Przekroczywszy je – mimo wszystko – zostają dyscyplinarne usunięci ze wspólnoty i naznaczeni piętnem obcości zasilają grono intelektualnych apatrydów.

            Organizatorzy spotkania zapraszają do dyskusji nad współczesną tożsamością polskiej humanistyki, zarówno w trybie analizy teoretycznej, jak i studiów nad indywidualnymi przypadkami. Czy dzisiejsze pokolenie humanistów potrzebuje granic dyscyplinarnych? Czy jesteśmy świadkami postępującej erozji dyscyplin, czy przeciwnie, uczestniczymy w ich budowaniu i utrwalaniu? Jakie są ewentualne przyczyny i objawy „mieszania gatunków”? Jaki jest stosunek środowisk polskich humanistów do zachodzących w kulturze ponowoczesnej zmian konceptualnych i edukacyjnych? Jaka jest zależność pomiędzy tożsamością a instytucjonalnymi ramami środowisk humanistycznych w Polsce?

 

PROGRAM OBRAD

01 grudnia 2005 (czwartek)

Olsztyn „Dom Polski”

Andrzej Zaporowski (Poznań)

„Granica i tożsamość kulturowa” (szkic metodologiczno-historyczny)

Krzysztof Abriszewski (Toruń)

Cztery opowieści o dyscyplinie i granicy. Podejście teoriospołeczne

Rafał Kleśta-Nawrocki (Toruń)

Przeciw dyscyplinie, żadnych granic

Wojciech Piasek (Toruń)

Granice dyscyplin-arne i inter-dyscyplinarność w nieklasycznej historiografii

Jacek Kowalewski (Olsztyn)

Tożsamość hybrydyczna w ponowo-czesnej historiografii

Marcin Brocki (Wrocław)

O problemach z interdyscyplinarnością w antropologii

Konrad Górny (Wrocław)

Antropologia i socjologia - nowa dekada

Monika Baer (Wrocław)

Niebezpieczne związki: antropologia i feminizm we współczesnej humanistyce polskiej

Olga Kwiatkowska (Toruń)

Antropologia rzeczy jako projekt interdyscyplinarny (?)

Łukasz Dominiak (Toruń) Transdyscyplinarna propozycja Norberta Eliasa

Izabela Lewandowska (Olsztyn)

Historia najnowsza a inne dyscypliny badawcze. Zarys problematyki.

 

02 grudnia 2005 (piątek)

Pluski „Złoty Strug”

 

Paulina Abriszewska (Toruń)

Pogranicza literatury i filozofii

Aneta Derkowska (Toruń)

Libretto dzieła operowego – między teorią literatury a muzykologią

Ewa Gładkowska (Olsztyn)

Interdyscyplinarność w analizie współ-czesnego dzieła sztuki

Adam Kola (Toruń)

Studia interdyscyplinarne a literaturozna-wstwo polskie. Od zmian instytucjonalnych do nowego projektu konstruowania indywidualnej tożsamości

Krzysztof Moraczewski (Poznań) Perspektywy teorii dziejów - próba reaktywacji porzuconego zagadnienia

Marta Śliwa (Olsztyn)

Perspektywa wielokulturowości w estetyce

Andrzej Kucner (Olsztyn)

Immanentny i transcendentny sens humanistyki jako nauki

 

Konferencja zorganizowana przy współudziale:

Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

 

zaproszenie (pobierz)

program (pobierz)

 

 

zobacz zdjęcia     

  << góra strony >>

aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 
 
 
 
 
 
 
 
 

webmaster