Forum Humanistyczne

COLLOQUIA HUMANIORUM

 

Zaangażowanie czy izolacja?

Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów

PENSJONAT „ZŁOTY STRUG” W PLUSKACH k. OLSZTYNA

19-20 października 2006 r.

Pytanie o zaangażowanie lub społeczną izolację humanistów stawiamy jako pytanie o miejsce humanistyki i jej dziedzin w dzisiejszym pluralistycznym świecie. Czy humanistyka powinna angażować się społecznie, biorąc pod uwagę współczesne tendencje do rozumienia nauki jako dziedziny kultury? Jak sytuować strategie społecznego życia badaczy w świecie, w którym nauka utraciła swoją niewinność, w świecie, w którym pojawiły się przekonujące argumenty za tym, iż nie jest ona bezproblemowym dobrem, a kalejdoskopowo zmieniająca się wiedza humanistyczna nie tyle opisuje istotę Człowieka, ile raczej ją kreuje. W takim kontekście, pytanie o zaangażowanie czy izolację jest pytaniem o zasadność potencjalnego dążenia do zmieniania świata według naszych planów. Gdzie znaleźć ewentualne uzasadnienie dla postawy zaangażowania, postawy związanej z prawodawczym wyznaczaniem kluczowych problemów świata, w którym żyjemy? Kto i jak ma ewentualnie rozstrzygać według czyjego projektu zmiany mają być dokonywane? W końcu jaką formę zaangażowanie to ma przyjąć, a także na czym ma ono polegać w przypadku poszczególnych dyscyplin humanistycznych? Czy ewentualne zaangażowanie ma być realizowane we współpracy z „władzą”, czy też przybierać ma kształt niezależnej wobec niej „loży komentatorów”?

A może, korzystając z możliwości jakie daje dzisiejsza zidiosynkratyzowana kultura, przyjąć postawę nieangażowania się w sprawy tego świata. Jeśli tak, to zapytać należy o podstawy takiej decyzji, a także o charakter tego niezaangażowania.

 

PROGRAM OBRAD

 

19 października 2006 (czwartek)

Olsztyn, Centrum Humanistyczne UWM

(Sala Posiedzeń Rady Wydziału)

 

Krzysztof Abriszewski (Toruń)

Zombi z pretensjami czy ostatni sprawiedliwi? Motający się intelektualiści w kontekście drugiej nowoczesności

Radosław Kawczyński (Poznań)

Czy humaniści powinni się angażować politycznie i społecznie?

Józef Dębowski (Olsztyn)

Bezzałożeniowy humanista. Rzeczywistość czy utopia?

Andrzej Zaporowski (Poznań)

Razem czy osobno? Jednostka a normy społeczne

Konrad Górny (Wrocław)

Obszary zaangażowania antropologii kulturowej

Monika Baer (Wrocław)

Czy może istnieć antropologia niezaangażowana?

Marta Songin (Wrocław)

Czy możliwa jest etnografia feministyczna?

Ewa Rossal (Wrocław)

„Ku (…) antropologii”. Słów kilka o manifestach i zaangażowaniu w antropologii kulturowej

Marcin Brocki (Wrocław)

Antropologia zainfekowana aktywizmem

Tomasz Rakowski (Warszawa)

Obszary marginalizacji społecznej w badaniu antropologicznym a próby ich aktywizacji i animacji

Marek Wołodźko (Gdańsk)

Zaangażowanie i dystans. Status antropologii kulturowej wobec izolowanych społeczności pierwotnych Amazonii.

 

20 października 2006 (piątek)

Pluski, Pensjonat „Złoty Strug”

 

Olga Kwiatkowska (Toruń)

Lucim, czyli konsekwencje pewnego projektu

Sylwester Kiełbasiewicz (Toruń)

Kreowanie  lokalności – przykład ziemi chełmińskiej

Paulina Abriszewska (Toruń)

O niewłaściwie zadanym pytaniu, czyli różne sposoby uczestnictwa literaturoznawstwa w kulturze i życiu społecznym

Adam F. Kola (Toruń)

Zwierzę polityczne, czyli słów kilka o bałkanistach

Łukasz M. Dominiak (Toruń)

Uczeni w czasach próby. Zaangażowanie społeczne przedstawicieli francuskiej szkoły socjologicznej na przełomie XIX i XX wieku

Rafał Kleśta-Nawrocki (Toruń)

Zaangażowanie w naukę

Wojciech Piasek (Toruń)

Historiografia i polityka historyczna - historycy polscy w ponowoczesnym świecie

Jacek Kowalewski (Olsztyn)

O micie społecznej roli historiografii

Zofia Migus-Bębnowicz (Olsztyn)

Społeczny wymiar ekofilozofii

Marta Śliwa (Olsztyn)

Aktualność wartości etycznych we współczesnej sztuce

 

Konferencja zorganizowana przy współudziale:

Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Katedry Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

zaproszenie (pobierz)

program (pobierz)

zobacz zdjęcia    

  << góra strony >>

aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

webmaster