Forum Humanistyczne

COLLOQUIA HUMANIORUM

 

Od „Mistrzów” do „mistrzostwa”

PENSJONAT „ZŁOTY STRUG” W PLUSKACH k. OLSZTYNA

25-27 października 2016 r.

Forum Humanistyczne w ostatnich latach ulegało istotnym zmianom. Tematem, który w sposób symboliczny zaznacza moment przejścia między „starym” a „nowym” uczyniliśmy zapomnianą w dzisiejszej Akademii instytucję intelektualnego Mistrza/mistrza i ściśle z nią powiązaną kategorię „mistrzostwa”. Zapowiedzią tegorocznej konferencji było seminarium pt. Mistrzowie. Preliminaria, które odbyło się 12 grudnia 2015 roku w Toruniu , jego podstawy merytoryczne zostały zaś przedstawione w tekście pt. Mistrzowie – preliminaria. O założeniach pewnego projektu badawczego .

Obraliśmy trzy współbieżne ścieżki myślenia/mówienia/pisania o Mistrzach/mistrzach, które stanowić będą szkielet zarówno konferencji w Pluskach, jak i projektowanej książki. Są to:

Przykład-anie do teorii

Czy i w ramach jakiej teorii naukowej możliwe jest myślenie i pisanie o Mistrzach/mistrzach i mistrzostwie? Klasycznej czy nie-klasycznej? Uwzględniającej pierwiastek wyłącznie dyskursywny czy też zakładającej wspólnotowo-indywidualne usytuowanie praktyki naukowej? Czy pojęcia „Mistrz” i „mistrzostwo” są uniwersalne czy partykularne – zmienne w zależności od kontekstu (zarówno kulturowego, jak i dyscyplinarnego)? W jakim języku (teoretycznym) znajdują swe przedmiotowe konkretyzacje? Eksplanacyjna skuteczność, badawcza przydatność, metodologiczna waga, aksjonormatywne uwikłanie to zaledwie kilka z bogatego zbioru poręcznych haseł, kiedy myślimy/mówimy/piszemy o tym, kim jest Mistrz/mistrz, a także czym jest mistrzostwo w teorii i dla teorii.

Przykład-anie do świata

Przykład-anie Mistrzów/mistrzów i mistrzostwa do wielorako rozumianych światów pozwala na dokonanie różnego rodzaju re-konstrukcji, ujawniających m.in. zmienność kolei losów opisywanych kategorii oraz doświadczeń powszechnie uznawanych za tradycyjne. Roboczo przyjmujemy bowiem, że dzięki takim re-konstrukcjom i re-kontekstualizacjom możliwe będzie ujrzenie owych kategorii w nowym świetle. Czy prawomocne jest dziś posługiwanie się kategorią „Mistrza” (a jeśli tak, to kto ma prawo to czynić i na jakich zasadach?), czy może w praktyce pozostali nam w dyspozycji już wyłącznie „mistrzowie”? Idąc dalej tym tropem pytamy, czy mistrzostwo powinno być kojarzone jedynie ze sferą praktyk przednowoczesnych, czy też wciąż bliskie jest światu nowoczesnemu, a nawet późno nowoczesnemu czy ponowoczesnemu? Inaczej rzecz ujmując, w tym bloku zagadnień zależy nam głównie na rozbudzeniu refleksji nad złożonymi korelacjami zachodzącymi między określonymi uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi a ich przełożeniem na praktykę akademicką (i vice versa).

Przykład-anie do życia

Ta część jest najbliższa reprezentowanej wyjściowo przez nas pozycji dotyczącej kwestii Mistrzów/mistrzów i mistrzostwa, albowiem odwołujemy się w niej do zaplecza FH i tworzących je osób z perspektywy indywidualnych historii. Chodzi o wydobycie na światło dzienne narracji pozwalających nam rozrysować własną (jednostkową, a na jej bazie kolektywną) mapę wzajemnych fascynacji, odniesień, wzorów, inspiracji, itd., które określić możemy mianem „mistrzowskich”. Chodzi o podanie (w dowolnej formie tekstowej) przykład-ów Mistrzów/mistrzów, którzy wpłynęli na nas, odciskając niezatarte piętno, stanowiąc wzór postaw zarówno stricte intelektualnych, jak i – często sięgając sfery pozazawodowej – ludzkich. Dotychczasowa działalność FH każe przypuszczać, że będzie tutaj wracało wiele tych samych postaci. Te intuicje potwierdziły ubiegłoroczne Preliminaria. Okazały się one świetną okazją do naszkicowania swoistej mapy Mistrzów, wyłaniającej się ze wspomnień członków FH. Dalsze, toczone w nieregularnym trybie rozmowy zapełniają obecnie kolejne „białe plamy” na tym polu, ujawniając transgeneracyjne sieci mistrzowskich powiązań.

W związku ze zmianą formuły współpracy (ustrukturyzowana propozycja zmierzająca do napisania wspólnej książki, do czego już zapraszamy; możliwość kilku krótkich wystąpień; nagrywana dyskusja panelowa, którą również zamieścimy w książce) prosimy o wczesne zgłoszenia propozycji wystąpień (nawet kilku w ramach poszczególnych sekcji), tak byśmy mieli czas nad nimi wirtualnie podyskutować i włączyć je w całościowy projekt zarówno samej konferencji (także w obrębie wystąpień innych uczestników spotkania), jak i współgrającej z nią koncepcją książki. Zgłoszenia prosimy kierować najpóźniej do dnia 30 września 2016 r. na wskazany poniżej adres e-mail (chociaż gorąco zachęcamy do wcześniejszego przesyłania propozycji i sugestii).

Szacujemy, że tegoroczna opłata konferencyjna wyniesie 350 zł i w całości przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wyżywienia, noclegu uczestników spotkania, a także druku książki. Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

Konferencja organizowana przy współudziale:

Katedra Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

zaproszenie (pobierz)

 

 

 

 << góra strony >>

aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

webmaster