Forum Humanistyczne

SEMINARIA

 

Mistrzowie
PRELIMINARIA

 

12 grudnia 2015 r. (sobota)

godz. 10:00,
COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
(Fosa Staromiejska 3,s. 315)

 

w programie:

Marcin Kafar, Adam F. Kola, Słowo wstępne: dlaczego warto myśleć/mówić/pisać o mistrzach?

Panel I: referaty

Anna Maria Kola, UMK, Kulturowe i edukacyjne konteksty relacji mistrz-uczeń
Michał Rydlewski, UWr, Najpierw Człowiek, potem Mistrz
Marcin Kafar, UŁ, Jak myśleć o Mistrzach?
Adam F. Kola, UMK, Jak pisać o mistrzach?

Panel II: dyskusja

Dyskutanci m.in.: Paulina Abriszewska (UMK), Krzysztof Abriszewski (UMK), Łukasz Dominiak (UMK), Rigels Halili (UW), Marcin Kafar (UŁ), Adam F. Kola (UMK), Anna Maria Kola (UMK), Jacek Kowalewski (UWM), Wojciech Piasek (UMK), Tomasz Rakowski (UW), Michał Rydlewski (UWr).

Opis spotkania:

Po dziesięciu latach od chwili powołania do życia, „Forum Humanistyczne” rozpoczyna nowy etap działalności. Zasadnicza zmiana dotyczy formuły spotkań i efektów, jakie chcielibyśmy za jej przyczyną uzyskać. Naszym celem nie jest już – jak miało to miejsce dotychczas – zbieranie i prezentowanie odrębnych głosów, lecz próba wypracowywania wspólnego stanowiska na (za)dany temat, uruchomienie określonego rodzaju pracy zespołowej, pozwalającej na zaprezentowanie zintegrowanego głosu, podejmującego wyzwanie namysłu nad problematyką trafiającą w „żywy nerw” obszarów konstytuujących nauki społeczne i humanistyczne. Długofalowym, i niejako naturalnym, zamierzeniem podejmowanej inicjatywy jest więc stopniowe wykształcanie kolektywu myślowego i jego rozwijanie. Tematem, który odpowiednio zaznaczy ów punkt przełomu w historii naszego środowiska, chcemy uczynić zapomnianą nieco w dzisiejszej Akademii instytucję intelektualnego „Mistrza”.

Myślenie o „Mistrzach” proponujemy rozpocząć od wymiaru partykularnego, nakierowującego nas na własne doświadczenia. W trybie warsztatowym chcielibyśmy przepracować narracje, ukazujące – tak zakładamy – wspólnotową mapę osobowych (nazywanych „mistrzowskimi” właśnie) fascynacji, wzorów do naśladowania, jawnych i niejawnych inspiracji, źródeł leżących u podstaw fermentu twórczego itd. Poprzez wywołanie postaci odciskających niezatarte piętno, starać się będziemy powiązać to, co – równolegle – ważne jest biograficznie i myślowo (zgodnie z zasadą, iż myśl nigdy nie istnieje w pozapersonalnej próżni), a także relacyjnie. Paleta zasadniczych w tym horyzoncie pytań jest następująca: co skłania mnie do posługiwania się pojęciem „Mistrz” (lub powstrzymuje przed podobnymi zakusami)? Kto był/jest moim Mistrzem? Czy mój Mistrz jest kimś wyjątkowym i takim dla mnie pozostawał/pozostaje bez względu na okoliczności? Czy na swojej drodze „profesjonalnej” natrafiłem na więcej niż jednego Mistrza? Jeśli tak, co o tym zadecydowało? Czy moim Mistrzem stał się ktoś z innej dyscypliny lub spoza nauki? Jak rzutowało to na proces formowania się mnie jako badacza o określonej proweniencji? Czy identyfikacja „osobowa” jest rzeczywiście niezbędna do podtrzymania/ożywienia etosu „mistrzostwa”? Czy „mistrzostwo” może zastąpić „Mistrza”? Jakie warunki muszą być spełnione, aby tak się stało?

Spotkanie podzielone zostanie na dwie części: opowieściowo-warsztatową (skierowaną na budowanie osobowo-mistrzowskiego zaplecza „Forum”) i teoretyczno-analityczną, przygotowującą nas do dalszej pracy, która, mamy nadzieję, zaowocuje kolejną konferencją z cyklu „Colloquia Humaniorum”, zaplanowaną przez nas na jesień 2016 roku. Osoby zainteresowane czynnym udziałem w części teoretyczno-analitycznej toruńskiego spotkania, prosimy o zgłaszanie pomysłów, tematów ewentualnych wystąpień, formy prezentacji oraz maksymalnego czasu ich trwania do 3 grudnia 2015 r.
Wszystkich zaś, którzy czują się członkami inicjatywy „Forum Humanistyczne”, zapraszamy do myślenia o Mistrzach i tworzenia wspólnej opowieści.

Z pozdrowieniami,

Marcin Kafar
Adam F. Kola

W sprawach organizacyjnych i merytorycznych
prosimy kontaktować się z nami pod adresem:
adamkola@umk.pl

program (pobierz)


<<góra strony>>

aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

webmaster