Forum Humanistyczne

PETYCJA

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=6105


Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Dokumenty:

Akty prawne i projekty ustaw

Projekt nowelizacji ustawy przedstawiony w sprawozdaniu z prac KNEiM (stan z dnia 01 lutego 2011 r.)

Projekt nowelizacji ustawy po zakończeniu prac w Podkomisji (stan z 13.01.2011 r.)

Wyciąg z komentarzem do projektu nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego po pracach w podkomisji sejmowej ds. nauki i szkolnictwa wyższego (stan z 13.01.2011 r.)

Projekt nowelizacji ustawy tekst po zmianach w podkomisji (stan z dnia 23.12.2010 r.)

Projekt rządowy ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji ustawy tekst jednolity

Wyciąg z projektu nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego (art.118,120 i inne)

Obowiązująca ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”

Obowiązująca ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Sprawozdania z przebiegu procesu legislacyjnego

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w dniu 01 lutego 2011 r

Stenogram z II czytania ustawy z dnia 01 lutego 2011 r.

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży z dnia 18-19. 01. 2011 r.

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 04 stycznia 2011 r.

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 16 grudnia 2010 r.

Brzmienie art. 23 przepisów końcowych uzgodnione 15 XII

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 14-15 grudnia 2010 r.

Informacja o pracach Podkomisji Stałej ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki (RSWiN)

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 2 grudnia 2010 r

Sprawozdanie z wysłuchania publicznego w Sejmie 2010.11.09

Stanowisko związków zawodowych: ZNP i KSN NSZZ „Solidarność”

Konferencja NSZZ Solidarność na temat nowelizacji ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym" (z dnia 27.01.2011)

Pismo Przewodniczącego KSN do Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny z dnia 26.01.2011 r.

RSN Regionu Śl.–Dąbr. NSZZ „Solidarność” Niezbędne zmiany w projekcie ustawy (z dnia 18.01.2011 r.)

Płatne ogłoszenie KSN „Reforma szkolnictwa wyższego ze zwolnieniami w tle”;  „Dziennik Polski” z dnia 11.01.2011.

List Przewodniczącego KSN NSZZ „Solidarność” prof. E. Malca do „Rzeczpospolitej”

Odpowiedź MNiSW na petycję KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie postulowanego ładu płacowego (z dnia 7.01.2011)

„Zdążyć przed katastrofą”. Wywiad Przewodniczącego KSN dla „Tygodnika Solidarność” nr 3/2011.

Stanowisko KZ NSZZ „Solidarność” PW, UW, SGH, SGGW w Warszawie (ogłoszenie płatne, „Metro” 16.12.2010 r.)

Płatne ogłoszenie KSN opublikowane w „Dzienniku Polskim” z dnia 13.12.2010 r.

Przemówienia KSN NSZZ „Solidarność” podczas wysłuchania publicznego.

Komunikat ze spotkania kierownictwa klubu poselskiego PO, KSN NSZZ „Solidarność” i KS NSZZ „Solidarność” PAN

Apel ZNP i NSZZ „Solidarność” do posłów i senatorów RP

Stanowisko MOZ NSZZ "Solidarność" Politechniki Opolskiej

Stanowisko delegatów NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność” o projekcie nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20.09.2010 r.

Stanowisko Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Uchwały zrzeszeń i ciał kolegialnych uczelni polskich

Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego.

Podsumowanie zebranych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich opinii środowiska akademickiego dotyczących projektu dokumentu Ustawa o zmianie ustawyPrawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Stanowisko rektorów - członków Zgromadzenia Plenarnego KRASP przyjęte na posiedzeniu w dniu 7 maja 2010 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Stanowisko Forum Elektorów Kurii Doktorów Wyższych Uczelni Technicznych do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Stanowisko Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW

List otwarty do posłów polskiego Sejmu Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

List otwarty (Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie)

Stanowisko Stowarzyszenia Collegium Invisibile przedstawione w Sejmie

Krajowy Zjazd Doktorantów: opinia w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Krajowy Zjazd Doktorantów: opinia do ustawy PoSW z dnia 10_09_2010

Uchwała XI Krajowego Zjazdu Doktorantów z dnia 3 grudnia 2010 r.

Krajowy Zjazd Doktorantów – inne opinie

Uwagi do projektu zmian w ustawach (UŁ)

Inne dokumenty, artykuły i relacje w mediach

Krytyka prac E&Y i IBnGR nad diagnozą stanu oraz strategią reformy szkolnictwa wyższego

Wzorzec pracownika naukowego według Karty Oceny Jednostki Naukowej dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki (według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2009 roku)

Szare komórki nie wystarczą (Rzeczpospolita 27.01.2011)

Ustawa reformująca naukę może zaszkodzić (Gazeta Wyborcza 27.01.2011)

Nietrafione reformy zagrażają wolnościom akademickim (Dziennik Polski 27.01.2011)

Ustawa o szkolnictwie wyższym pozbawi tysiące studentów prawa do stypendium naukowego

Bunt doktorów. Adiunkci z UWM chcą mieć czas

Polskie Radio Olsztyn: Studenci przeciwni opłatom za drugi kierunek studiów

Polskie Radio Olsztyn: Poranne pytania

Doktoranci 2020

Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie: Relacja – Alarm dla edukacji: Proces Boloński leży!

Relacje z pikiet NSZZ „Solidarność” w dniu 01.12.2010 r.

Onet: Związkowcy żądają podwyżek dla pracowników nauki

PAP: Związkowcy żądają podwyżek dla pracowników nauki

Salon24: W Sejmie o uczelniach

Salon 24: Związkowcy żądają podwyżek dla pracowników nauki

GW: Nauczyciele akademiccy demonstrują i chcą podwyżek

TV Silesia: Protest nauczycieli akademickich w Katowicach

Antyradio: Więcej kasy dla naukowców

Polskie Radio Katowice: Pracownicy uczelni protestują

Solidarność Katowice: Polska nauka potrzebuje pieniędzy

KP: Ernst&Young - oddaj moje dwa miliony

KP: Warszawa, 12 stycznia: Alarm dla edukacji

KP: Studenci przeciw likwidacji stypendiów

KP: Pomysły na reformę szkolnictwa wyższego

KP: Naukowcy: Sytuacja jest tragiczna

KP: Mikurda: Nie było żadnej poważnej debaty

     

  

<< góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster