Forum Humanistyczne

O nas

Forum Humanistyczne to powstała w marcu 2005 roku nieformalna, labilna grupa badawcza skupiająca naukowców z krajowych ośrodków akademickich reprezentujących szeroki wachlarz dyscyplin współczesnej humanistyki: od antropologii kultury, kulturoznawstwa, filozofii i literaturoznawstwa po metodologię historii, archeologię i socjologię. Forum Humanistyczne tworzone jest aktualnie przez kilkunastoosobowy zespół stale współpracujących ze sobą badaczy, związanych z ośrodkami akademickimi w Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Olsztynie. W ciągu trzech pierwszych lat działalności Forum w realizacji poszczególnych projektów brało udział kilkadziesiąt osób z całej Polski.

Zasadniczym celem działalności Forum Humanistycznego jest integracja oraz kulturotwórcza aktywizacja środowiska naukowego poprzez działania zmierzające do rozwijania i upowszechniania szeroko pojętej wiedzy humanistycznej w ramach polidyscyplinarnego modelu uprawiania współczesnej nauki. Postawiony cel osiągany ma być poprzez tworzenie intelektualnej przestrzeni do interdyscyplinarnej dyskusji nad aktualnymi problemami współczesnej humanistyki oraz tworzenie warunków dla działalności edukacyjnej rozwijającej i upowszechniającej wiedzę humanistyczną wykraczającą poza wąsko pojmowane granice klasycznych dyscyplin współczesnej nauki.

Wśród zasadniczych form aktywności Forum Humanistycznego znajduje się między innymi organizacja ogólnopolskich, cyklicznych  konferencji i paneli dyskusyjnych Colloquia Humaniorum; organizacja lub udział w organizacji interdyscyplinarnych seminariów naukowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz  inicjowanie i organizacja odczytów, wykładów i prelekcji naukowych. Oddzielnym polem aktywności Forum Humanistycznego jest działalność wydawnicza związana z publikacją materiałów i studiów dokumentujących pracę naukową jego uczestników.

Pod względem instytucjonalnym oraz organizacyjno-finansowym Forum Humanistyczne wspierane jest przez jednostki organizacyjne Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Instytut Filozofii UWM; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM), Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Historii i Archiwistyki UMK) oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Filozofii UMK).

 

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster