Forum Humanistyczne

 

Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu

 

zaprasza na międzynarodową konferencję:

 

 Antynomie w sztuce

(25 października 2012)

 

Kontynuując rozpoczęty w 2007 roku cykl spotkań „Sztuka w kulturze”,  Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu ma zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji „Antynomie w sztuce”, która odbędzie się 25 października 2012 na Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym UAM w Kaliszu.

 

            W ramach interpretacji sztuki jednym z najbardziej typowych zabiegów badawczych jest antynomiczna klasyfikacja zjawisk artystycznych. Antynomiczna klasyfikacja stanowi tylko pozornie bezstronną czynność włączania i wyłączania zjawisk artystycznych, a faktycznie jest niezmiennym aktem przemocy wobec świata. Użycie antynomii w dyskursie o sztuce wyznacza bowiem obowiązujący model dociekań nad zjawiskami artystycznymi. Pozornej bezstronności kategoryzowania zjawisk artystycznych za pomocą antynomii, towarzyszą, nie wyrażone wprost, przekonania wartościujące lub deprecjonujące określone zjawiska artystyczne (np. centrum-prowincja, barbarzyńskie-(u)cywilizowane, wolność-zależność, upadek-postęp, elitarne-popularne, zachowawcze-nowatorskie, wolne-zależne). W ten sposób refleksja nad sztuką uczestniczy w utrwalaniu pewnego sposobu widzenia świata, petryfikuje granice poznania i hierarchizuje przejawy rzeczywistości.

 

Spór o model ujmowania rzeczywistości za pomocą opozycyjny par pojęć jest w istocie próbą narzucenia określonego modelu epistemologicznego. Wielość różnorodnych,  konkurencyjnych nieraz wersji rzeczywistości powoduje, że każda z nich aspiruje do rangi metanarracji o rzeczywistości. Walka o zdobycie przez daną klasyfikację statusu wersji powszechnie obowiązującej, postrzegana zwykle jako spór o wiedzę prawdziwą, jest zatem wyłącznie sporem o sposób widzenia świata.

 

            Wobec wspomnianej różnorodności wizji rzeczywistości, o wartości przyjętego modelu decyduje zwykle jego praktyczna skuteczność, która nadaje mu cechy niekwestionowanej racjonalności. Praktyka sprawia więc, że przekonania i sądy powiązane z konkretnymi pojęciami upowszechniają się i uznawane są za obiektywnie istniejące. Nawykowy i bezrefleksyjny sposób posługiwania się antynomiami jest wyrazem ludzkiego habitus, który pozwala człowiekowi na praktyczne radzenie sobie w świecie, ale nie angażuje jego świadomości: "Prowadzi to człowieka do zrobienia tego, co ma do zrobienia, bez stawiania sobie tego wprost za cel, z pominięciem kalkulacji i nawet świadomości, z pominięciem dyskursu i wyobrażeń”.

 

Wychodząc z założenia, że antynomiczne klasyfikacje w sztuce stanowią swego rodzaju habitus,  pytanie o antynomie prowadzić powinno do próby uzyskania świadomości, jak są one wytwarzane i konstruowane, do jakich konsekwencji prowadzi przyjęcie określonej klasyfikacji oraz jak (współ)tworzy ona obraz świata. Interpretację taką można prowadzić z perspektywy wielu nauk humanistycznych, które dostrzegają problem funkcjonowania antynomii w refleksji o sztuce.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy filozofów, historyków sztuki, kulturoznawców, antropologów kultury oraz przedstawicieli innych nauk humanistycznych, którzy zechcą objąć refleksją temat antynomii w sztuce.

 Zgłoszenia referatów prosimy kierować do dnia 1 lipca 2012 r. na wskazany poniżej adres mailowy. Na krótkie abstrakty oczekujemy do 14 września 2012 roku. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Termin konferencji może podlegać niewielkiej modyfikacji, o czym uczestnicy zostaną poinformowani. Bieżące informacje znajdą Państwo pod adresem: http://www.wpa.amu.edu.pl/news/konferencje.htm

                                                                               Prof. dr hab. Jaromir Jeszke

Adres do korespondencji:

Dr Arkadiusz Bednarczuk a.bednarczuk@interia.pl

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster