Forum Humanistyczne

 

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu,

Koło Naukowe Kulturoznawców – Sekcja Medioznawcza UAM

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Artysta – kurator – instytucja – odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki

 19 i 20 kwietnia 2012, Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań

 

Na konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne podejścia i propozycje ujęć związków, zależności, opozycji i relacji, w jakich funkcjonują instytucje kultury (szczególnie sztuki), kuratorzy, artyści i odbiorcy. Interesuje nas refleksja nad obszarem działań artystycznych, która poddaje analizie kwestię szeroko rozumianej autonomii sztuki, sposobów usytuowania jej w obrębie działań kuratorskich i instytucjonalnych. Chcemy zastanowić się nad krytycznymi modelami oceny działań praktyk artystycznych i instytucjonalnych, zapytać o rolę sztuki w przestrzeni społecznych i kulturowych wartości.

 

Proponujemy podjęcie rozważań w następujących obszarach:

 

  1. Krytyczne modele oceny działań praktyk instytucjonalnych i artystycznych

  2. Kurator, artysta (artyści) i instytucja – wspólne wartości i wspólne cele?

  3. Postawy artystów wobec instytucji, obszary autonomii

  4. Praktyki „przechwytywania” działań artystycznych przez przemysł kulturowy i kulturę popularną

  5. Style odbioru przekazów komunikowanych w/przez instytucje kultury

  6. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne kanały komunikacji między artystą, kuratorem i odbiorcą

  7. Zaangażowanie odbiorców w promocję działań instytucji kultury

  8. „White cube”, przestrzeń miasta, kontenery...  – stare i nowe miejsca ekspozycji

  9. Strategie angażowania odbiorcy w działania artystyczne

  10. Publiczne instytucje kultury, prywatne galerie, festiwale,  organizacje pozarządowe – różne style działania i różne sposoby istnienia w oczach odbiorcy?

Czekamy również na referaty, które odnoszą się do powyższej problematyki, a których tematyka wykracza poza zaproponowane powyżej obszary.

 

Udział w konferencji należy zgłosić poprzez wysłanie  e-maila z tytułem wystąpienia i abstraktem (do 2000 znaków) do dnia 30 grudnia 2011 na adres e-mail: artysta.kurator@gmail.com

 

Opłata konferencyjna wynosi 130 zł (w tym VAT), płatna do 30 stycznia 2012,  dotyczy tylko osób, które na podstawie abstraktów zostaną zakwalifikowane do udziału w konferencj.

 

Planujemy wydanie recenzowanej publikacji po konferencji, w której znajdzie się również zapis odbywających się w trakcie konferencji dyskusji oraz dokumentacja fotograficzna.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo  na stronach internetowych:

www.arsenal.art.pl

http://www.kulturoznawstwo.amu.edu.pl/

http://www.facebook.com/konferencja.artysta.kurator

 

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster