Forum Humanistyczne

Antropologiczne badania zmiany kulturowej.

Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce

(Wrocław, 24-25 września 2009 r.)

 

Termin transformacja jest obecny niezmiennie w debatach publicznych i naukowych od 1989 roku i legitymizować ma charakter zmieniającej się rzeczywistości. Owa kategoria jest przede wszystkim konstruktem myślowym, metaforą mającą tłumaczyć zmiany zachodzące  w krajach postsocjalistycznych, na co już dawno zwrócili uwagę antropologowie kulturowi czy socjologowie. Retoryka dyskursu wokół transformacji często jest jałowa, bowiem proponowane narzędzia  rozpoznania i diagnozy  zmiany kulturowej są mało przydatne. Tymczasem zmiana kulturowa jest przedmiotem badań etnologii i antropologii od lat, co bynajmniej nie musi oznaczać, że na gruncie naszej rodzimej nauki prowadzone są systematyczne badania oraz publikowane ich efekty dotyczące zmiany metaforyzowanej jako transformacja systemowa. Związanym z tym problemom chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej, wobec czego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konferencji naukowej:

 

Przed uczestnikami konferencji stawiamy następujące pytania:

-         Czy metafora transformacji okazała się użyteczna w badaniach współczesnych przemian w Polsce, czy też nakłada na te badania ograniczenia?

-         Jakie są relacje pomiędzy dyskursem o transformacji, a badaniami nad nią, inaczej mówiąc jakie są relacje pomiędzy teorią a praktyką społeczną?

-         Czy zmiana kontekstu strukturalnego codziennej praktyki działania grup społecznych i społeczeństwa postsocjalistycznego stanowi nową jakość?

-         Co pozostało z wartości typowych dla projektu kulturowego i społecznego (PRL), który uległ rozpadowi?

-          Jaki wpływ ma globalizacja na lokalny wymiar zmian społeczno-kulturowych?

Szczególnie interesować nas będą efekty aktualnie prowadzonych badań nad rozmaitymi aspektami przemian w Polsce po 1989 r.

 

Zgłoszenie udziału oraz tematu referatu prosimy przesyłać na adres:

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego,

ul. Szewska 50/51, 50-139 Wrocław

e-mail: kgorny@uni.wroc.pl lub marmir@uni.wroc.pl

 Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15. 06. 2009 r. O przyjęciu proponowanego wystąpienia poinformujemy w czerwcu 2009 roku.

 Wygłoszone referaty zostaną opublikowane.

 

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji:

dr hab. Eugeniusz Kłosek

dr Konrad Górny

dr Mirosław Marczyk

 

zgłoszenie (pobierz)

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster