Forum Humanistyczne

 

Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej

Zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

 

Dyskurs podmiotu, podmiot dyskursu

(filozofia po „zwrocie językowym”)

28 - 30 września 2011

 

Duża część współczesnej filozofii charakteryzuje się nie tylko specyficznym stylem pisania, ale w głównej mierze oryginalną problematyką dotyczącą podmiotu, języka oraz kwestii etyczno-politycznych. W tym roku pragniemy skupić się na koncepcjach języka i płynących z nich konsekwencji dla problemów filozoficznych (np. zminimalizowanie granicy pomiędzy filozofią a literaturą, podważanie kodeksów etycznych i związany z tym postulat jednostkowej wolności) oraz teoriach podmiotu i jego odnoszenia się do Inności (przede wszystkim przesłanki oraz wnioski epistemologiczne). Proponujemy Państwu następujące tematy do dyskusji, które związane są z ogólną tezą o uznaniu „pierwotności” języka:

 -   podmiot i świat jako byty skonstruowane;

 -   praktyki interpretacyjne;

 -   konsekwencje etyczne podważania pełnych ‘przemocy’ systemów

 -   problem „końca” („zwinięcia”) metafizyki.

 

Wierzymy, że debata przyczyni  się do rozjaśnienia tak popularnych obecnie i jednocześnie, tak ogólnych oraz niejednoznacznych pojęć jak: hermeneutyka, poststrukturalizm, filozofia dialogu czy postmodernizm.

 

Konferencja odbędzie się w dniach  28 - 30 września 2011 r. w centrum Sopotu. Opłata wynosi 380,- zł. Kwota obejmuje noclegi, wyżywienie oraz wydruk materiałów pokonferencyjnych.

 

Konferencja będzie współfinansowana przez MNiSW w ramach grantu poświęconego problemom języka i podmiotu, głównie na gruncie współczesnej filozofii francuskiej.

 

Dla usprawnienia konferencji (podział na sekcje problemowe) prosimy w zgłoszeniach, w kilku tezach, określić treść planowanego wystąpienia.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji referatów.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 września 2011 r.

Zgłoszenia wraz z abstraktem należy kierować na adres mailowy: bchoinska@wp.pl

strona konferencji: Dyskurs podmiotu, podmiot dyskursu

 

Organizatorzy konferencji:

Bogna Choińska

Paweł Ibek

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster