Forum Humanistyczne

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

 

Dzieła, twórcy, odbiorcy.

Sztuka we współczesnych systemach kulturowych

 

24-25 marca 2011

 

Do udziału w naszej konferencji zapraszamy naukowców i doktorantów etnologii, antropologii kulturowej i społecznej, socjologii, kulturoznawstwa, historii sztuki oraz innych bliskich dyscyplin humanistycznych.

Obrady odbędą się w dniach 24-25 marca 2011 w Poznaniu.

Konferencja ogniskuje się wokół następujących zagadnień:

- antropologiczne pojęcie sztuki i artysty

- style, estetyki i znaczenia sztuki

- współczesna sztuka etniczna

- sztuka inspirowana kulturami etnicznymi i ludowymi

- sztuka dla turystów

- współczesne obiegi sztuki

- praktyki artystyczne

- reprezentacje sztuki w dyskursach naukowych i potocznych

- eksperci i odbiorcy sztuki

 

Czas wystąpień: 20 minut

Język obrad: wszystkie języki słowiańskie i język angielski

Nocleg: zapewniamy darmowy nocleg dla wszystkich prelegentów (24-25 marca 2011)

Opłata konferencyjna: nie dotyczy

Termin zgłaszania propozycji (abstrakt – maksymalnie 250 słów): 31 grudnia 2010

Gwarantujemy opublikowanie tomu pokonferencyjnego (szczegóły dotyczące redakcji tekstów prześlemy w późniejszym terminie).

Adresy korespondencyjne:

walkul@amu.edu.pl

adpom@amu.edu.pl

 

Organizatorzy

prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski

dr Adam Pomieciński

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster