Forum Humanistyczne

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt.:

Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze

19-20 czerwca 2009 r., Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Organizatorzy: prof. UŚ PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc. i dr Anna Drożdż -

Zakład Etnologii i Geografii Kultury Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej.

 

Tematyka:

Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny. Jej celem jest próba odpowiedzi na pytanie o to, jakie rolę spełnia/ło pożywienie w kulturze. Pełnej odpowiedzi można udzielić tylko w przypadku, jeżeli weźmie się pod uwagę głosy przedstawicieli nauk przyrodniczych i humanistycznych interesujących się tą tematyką. Zaproszenie kierowane jest do osób rozpatrujących problematykę żywienia w ujęciu kulturowym i społecznym, zarówno w perspektywie historycznej jak i w kontekście współczesnych procesów rozgrywających się w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele nauk przyrodniczych niewątpliwie wzbogacą spojrzenie humanistyczne o informacje ujmujące omawianą problematykę w kontekście materialnym, biologicznym. Nawyki kulinarne człowieka w dużej mierze uzależnione były od warunków klimatycznych i glebowych panujących na określonym terenie. Czynniki te decydowały bowiem o tym, w jaki sposób człowiek zaspokajał swą podstawową potrzebę, jaką było zdobycie pożywienia.

Biorąc pod uwagę fakt, że zagadnienie to jest rozległe i wieloaspektowe, proponujemy poniżej kilka grup tematycznych, które ułatwią analizę problematyki pożywienia w szerszym kontekście:

  1. Ujęcie historyczne: spojrzenie retrospektywne na pożywienie, kierunki zmian w sposobach odżywiania i stołowania w perspektywie historycznej, współczesny stan wiedzy na temat roli pożywienia.

  2. Kultura kulinarna różnych grup etnicznych, społecznych, religijnych itp., zasady i preferencje żywieniowe jako wyznaczniki przynależności do określonej grupy, pożywienie jako wyznacznik tożsamości.

    Przemiany w pożywieniu codziennym i obrzędowym. Pożywienie wiejskie / pożywienie     miejskie – różnice, podobieństwa, tendencje zmian.

  1. Normy, zasady i nakazy żywieniowe, tabu w pożywieniu i magiczne znaczenie spożywanych potraw.

  2. Rozwój poglądów ujmujących problematykę żywieniową w kontekstach: zdrowa/niezdrowa żywność, racjonalne/nieracjonalne odżywianie, najnowsze trendy żywieniowe, ocena aktualnych diet i sposobów odżywiania się. Jedzenie jako lekarstwo.

  3. Jadalne rośliny dziko rosnące, produkty odkryte na nowo – zdrowa żywność, żywność ekologiczna, wegetarianizm i in. Sposoby uatrakcyjniania diety.

  4. Jadłospis człowieka XXI wieku, czyli smaki i zapachy w globalizującym się świecie: globalizacja, etnizacja, kreolizacja itp. Wpływ mass-mediów na zmiany w jadłospisie współczesnego konsumenta.

Dokładny zarys konferencji będzie się kształtował w zależności od tematyki proponowanych przez Państwa referatów. Referaty zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym.

W związku z powyższym organizatorzy zwracają się do wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji o zgłaszanie propozycji wystąpień. Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: dr Anna Drożdż, Zakład Etnologii i Geografii Kultury, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn tel.: 033 8546 177, adres e-mailowy: adrozdz@o2.pl  Zgłoszenia proszę przesyłać do 31 01. 2009 r.

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster