Forum Humanistyczne

 

 

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

zaprasza Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej, zatytułowanej:

 

„Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków”

Konferencja odbędzie się w dn. 19-20 listopada 2009 r. w Toruniu.

 

Kondycja demograficzna i zdrowotna społeczeństwa stanowią dwa aspekty tego samego zagadnienia. Wyrażane we wskaźnikach struktury czy wskaźnikach ruchu naturalnego procesy narodzin, śmierci, długowieczności etc., związane z szeregiem kwestii społecznych, ekonomicznych oraz politycznych, już w połowie XVIII w. stały się jednymi z podstawowych przedmiotów wiedzy i, jak twierdził Michel Foucault, podstawowymi celami kontroli związanej z biopolityką. Narodziny biopolityki wiążą się z rozwojem statystyki, nauk demograficznych i medycyny społecznej. Jednak pewne próby kontroli kondycji demograficznej i zdrowotnej społeczeństwa podejmowano już w czasach wczesnonowożytnych.

 

W trakcie konferencji chcielibyśmy przedyskutować m.in. następujące zagadnienia:

·         - narzędzia i formy kontroli populacji na przestrzeni dziejów (np. organizacja opieki medycznej, narodziny i rozwój dyskursu populacjonistycznego);

·         - narzędzia i formy samokontroli zdrowia na przestrzeni dziejów (np. dietetyka, dyskurs higieniczny);

·         ruch naturalny ludności (m.in. zagadnienie zgonów wg płci i wieku, struktury społeczno-zawodowej, zamożności);

·         - przemiany demograficzne w dobie epidemii;

·         - poszukiwanie korelacji między wskaźnikami demograficznymi a sytuacją polityczną, społeczno-gospodarczą oraz mentalnością społeczną.

 

Celem konferencji ma być również nakreślenie pewnych wytycznych na przyszłość oraz wskazanie potrzeb w zakresie badań nad kondycją demograficzną i zdrowotną.

 

Prosimy o przygotowanie wystąpień o czasie trwania nie przekraczającym 20 minut. Organizatorzy przewidują druk materiałów konferencyjnych w formie recenzowanego wydawnictwa.

 

Bardzo prosimy o wyrażenie chęci wygłoszenia referatu i uczestnictwa w konferencji do 15 maja 2009 r. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (w tym nocleg). Prosimy wpłacać ją do 30 września 2009 r. na poniższe konto. UWAGA! koniecznie z dopiskiem: „Konferencja Kondycja zdrowotna i demograficzna”, imię i nazwisko uczestnika konferencji

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bank Millennium S.A. w Warszawie

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

 

Wszystkie pytania i sugestie dotyczące tematu konferencji lub spraw organizacyjnych prosimy kierować pod podane poniżej adresy email sekretarzy konferencji. Szczegółowy program konferencji prześlemy Państwu po zamknięciu listy zgłoszeń, tj. po 30 września.

 

             prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Sekretarze:

dr Agnieszka Zielińska

azi@his.uni.torun.pl

mgr Katarzyna Pękacka-Falkowska,

kpf@doktorant.umk.pl

 

Adres do korespondencji:

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

(nazwisko jednego z sekretarzy)

Pl. Teatralny 2a

87-100 Toruń

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster