Forum Humanistyczne

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział we Wrocławiu

Zapraszają do udziału w  konferencji naukowej:

 

Claude Lévi-Strauss w dyskursie nauki.

Inspiracje, recepcja, krytyka

 

Wrocław, 13-14 października 2011 r.

 

Punkt wyjścia dla postawionych przez organizatorów konferencji rozważań stanowi myśl wyrażona przez Edith Kurzweil, iż wiek XX był wiekiem strukturalizmu. Do rozpowszechnienia tej orientacji teoretyczno-metodologicznej w nauce przyczynił się francuski etnolog Claude Lévi-Strauss. Dzięki pracom autora La Pensée Sauvage nastąpiła ekspansja strukturalizmu w różnych dyscyplinach akademickich. Po lekturze Les Structures Élémentaires de la Parenté Jacques Lacan dokonał rewizji teorii Sigmunda Freuda, a Simone de Beauvoir napisała przełomową dla „drugiej fali” feminizmu książkę – Le Deuxième Sexe. Odwołując się do ustaleń Lévi-Straussa dotyczących struktury mitu, Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Umberto Eco i inni autorzy publikujący artykuły w ósmym numerze czasopisma „Communications” powołali do życia szkołę narratologiczną w badaniach literackich. Na dokonania etnologa nie pozostały obojętne także historia, socjologia i religioznawstwo oraz prądy intelektualne, takie jak marksizm i hermeneutyka. Pojawiły się odrębne studia zainteresowane wykorzystaniem metody strukturalnej do interpretacji konkretnych dziedzin kultury. I choć strukturalizm spotkał się z krytyką ze strony antropologii feministycznej i filozofii poststrukturalistycznej, to należy zgodzić się ze zdaniem Étienne’a Balibara, że był on najpopularniejszą modą intelektualną XX wieku.

 

W związku ze zbliżającą się drugą rocznicą śmierci Lévi-Straussa zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej poświęconej twórczości wybitnego etnologa. Pragniemy by tematem konferencji, prócz dorobku Lévi-Straussa, stał się namysł nad zasięgiem oddziaływania strukturalizmu w dyskursie nauki. Dlatego też zaproszenie kierujemy nie tylko do etnologów, lecz także do przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się dodatkowo nad ograniczeniami strukturalizmu i podejmowanymi aktualnymi próbami ich przezwyciężania.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 13 i 14 października 2011 r. w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo prosimy o nadsyłanie propozycji tematów referatów wraz z abstraktem do 15 lipca 2011 r. na adres: ptlwroclaw@wp.pl. Referaty zostaną opublikowane w specjalnym numerze „Zeszytów Etnologii Wrocławskiej”, www.zew.info.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje materiały konferencyjne, catering oraz uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji zostaną przesłane pocztą elektroniczną po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

 

 

W imieniu organizatorów,

dr Michał Mokrzan mokrzan@poczta.fm

dr Mirosław Marczyk marmir@uni.wroc.pl

 

formularz zgłoszeniowy (pobierz)

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster