Forum Humanistyczne

 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

zaprasza

do wzięcia udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej zatytułowanej:

 

MIASTO NIE-MIASTO, czyli o mieście jako kulturowo-społecznej hybrydzie

 

Gdańsk, 29-30 kwiecień 2009 roku

 

O kryzysie miasta mówi się od niepamiętnych czasów. Temat wraca regularnie przy każdej niemal okazji, gdy tylko pojawia się mniej lub bardziej znacząca zmiana społeczna odbierana jako negatywna dla miasta. Nie inaczej rzecz się ma obecnie. Duże miasta przekształcają się w metropolie. O formie przestrzeni decydują prawie wyłącznie kryteria ekonomiczne. Pojawiają się nowi użytkownicy przestrzeni (np. wielkie międzynarodowe korporacje), a wraz z nimi nowy sposób użytkowania przestrzeni miast, przesiąknięty duchem swoistego egoizmu. Część miasta, którą kiedyś nazywano obszarem kulturowym, przestaje pełnić funkcje integracyjne na rzecz funkcji komercyjnych. Zwiększa się mobilność, następuje prywatyzacja przestrzeni i autoseparacja mieszkańców miasta powodując zanikanie działań wspólnotowych.

Próbując znaleźć wspólną płaszczyznę dla debaty nad kondycją miasta, wśród wielu terminów określających doniosłość zmian, na myśl przychodzi termin hybrydyzacja. Miasto wprawdzie zawsze było swoistą hybrydą kulturowo-społeczną – gdzie stykały się i mieszały różne kultury, gdzie powstawały nowe zjawiska – lecz dziś hybryda ta coraz bardziej podkopuje fundamenty, na których miejskość została pierwotnie zbudowana. Wskutek globalnych procesów (rozwój gospodarki informacyjnej, zmiany technologiczne, przemiany demograficzne, indywidualizacja i prywatyzacja) wielkie, jak i mniejsze, miasta zmieniają swoje oblicze.

Celem konferencji jest uchwycenie i analiza tych zmian – zmian, które weryfikują tradycyjne rozumienie miejskości, zarówno w skali makro jak i w skali mikro widzianej z poziomu codziennego życia. Nie wolna od tych zmian jest także Polska. Dla uporządkowania tych zjawisk mających współcześnie niejednoznaczny charakter będziemy się starali odpowiedzieć na kilka pytań.

· Na czym polegają współczesne przekształcenia przestrzeni: np. suburbanizacja, prywatyzacja, gettoizacja?

· Jak przekształca się struktura społeczna miast i metropolii?

· Jak zmienia się miejski styl życia pod wpływem globalizacji i metropolizacji?

· Czy nowi przybysze wpływają na zmianę kulturowego i społecznego oblicza miasta?

· Jak użytkowana, kształtowana i przekształcana jest przestrzeń publiczna?

· Czy możliwe jest „ekologiczne” miasto?

Tematy wystąpień wraz z krótkim opisem (200-300 słów) należy kierować pod adres e-mail: l.michalowski@univ.gda.pl

Przewidujemy 20 wystąpień. Czas trwania jednego wystąpienia: 20 minut. Zapewniamy sprzęt multimedialny.

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu, obiadu i zapewniają wydanie książki pokonferencyjnej, choć nie gwarantują publikacji wszystkim wystąpieniom.

 

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2009 r. Decyzja o zakwalifikowaniu zgłoszenia zostanie przesłana mailowo do każdego uczestnika 10 marca 2009.

Po ustaleniu programu konferencji otrzymają państwo formularz zgłoszeniowy, który należy odesłać na adres: l.michalowski@univ.gda.pl

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł, a dla asystentów i doktorantów 100 zł. Prosimy wpłacać ją w

dniach od 15 do 31 marca 2009 r. na poniższe konto. UWAGA! koniecznie z dopiskiem: 7470 Miasto Nie-Miasto.

Uniwersytet Gdański w Gdańsku

Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk

35124012711111000014925388

 

Wszystkie pytania i sugestie dotyczące tematu konferencji lub spraw organizacyjnych prosimy kierować pod podane poniżej adresy mailowe organizatorów.

 

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny

 

dr Lesław Michałowski

l.michalowski@univ.gda.pl

 

dr Dorota Rancew-Sikora

dorota.rs@wp.pl

 

mgr Maciej Brosz

maciej.brosz@post.pl

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster