Forum Humanistyczne

 

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,

organizuje w dniach od 17 do 19 września konferencję kulturoznawczą

 

  "Moda na obciach – co Polacy robią z kulturą popularną?",

 

 która zyskała poparcie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez jej współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury".


Konferencja pomyślana jest przede wszystkim jako spotkanie przedstawicieli środowisk naukowych z twórcami i animatorami kultury, dziennikarzami oraz działaczami samorządów. Nie ulega wątpliwości, że kultura popularna w różnych swoich przejawach stanowi dziś w Polsce nurt dominujący zarówno w ofercie medialnej, jak i w preferencjach znakomitej większości naszego społeczeństwa. Trzeba tę sytuację zrozumieć i ocenić, bo jej konsekwencje rzutują nie tylko na teraźniejszość, ale i na przyszłość partycypacji w kulturze Polaków. Szczególnego namysłu wymaga sposób, w jaki korzysta się z treści służących rozrywce, których ilość rośnie wraz z rozwojem tak zwanej kultury tabloidowej. Nie mniej ważne jest zwrócenie uwagi na funkcjonowanie kultury popularnej w zależności od kontekstów społecznych, utrwalonych nawyków, specyfiki lokalnej i środowiskowej.


Z kultury popularnej korzystają wszyscy, co nie znaczy, że każdy tak samo. Chcemy, by specjaliści z różnych dziedzin wiedzy o kulturze, artyści i organizatorzy życia kulturalnego wypowiedzieli się w tych sprawach i podzielili się swoimi doświadczeniami.


Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i wielośrodowiskowy, pozwoli na wymianę doświadczeń, a jej wyniki będą z pewnością przydatne zarówno dla badaczy, twórców, animatorów kultury, jak i dla kreatorów polityki kulturalnej państwa. W radzie programowej konferencji zasiądą między innymi: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Barbara Fatyga, prof. Wiesław Godzic i prof. Wojciech Burszta. Patronat honorowy nad konferencją objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Prezydent Miasta Elbląga Henryk Słonina oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze. Gościem honorowym konferencji będzie wykładowca paryskiej Sorbony, uznany felietonista Tygodnika "Polityka" prof. Ludwik Stomma.


Planujemy, by to spotkanie konferencyjne było pierwszym z cyklu sympozjów poświęconych diagnozie kultury, które chcemy organizować w Elblągu co roku.
 

źródło strony i możliwość zgłoszenia: http://konferencja.bibliotekaelblaska.pl/

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster