Forum Humanistyczne

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji:

 

Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa

 

Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2008 r. w Świeradowie Zdroju w „Domu Zdrojowym”.

 

Celem konferencji adresowanej do historyków, etnologów, filozofów, kulturoznawców, psychologów, pedagogów oraz historyków i teoretyków literatury będzie analiza mitu drogi – początku wszelkich wędrówek odbywanych zarówno w świecie fizycznym, jak i duchowym. Temat ten obejmuje szereg zagadnień związanych z mitem początku, m.in.:

- początki w rozwoju ludzkości: początek rozwoju kultury, człowieka (w tym dzieciństwo), demokracji, gospodarki, emancypacji;

- ekspansja i eksploracja: wielkie odkrycia, pierwsze kroki ludzkości w kosmosie;

- poszukiwania  (drogi do Eldorado) i zagubienie się w przestrzeni i wirze historii (zsyłki na Sybir);

- droga jako symbol: droga samorozwoju, życia, w zaświaty, w poszukiwaniu samego siebie, ku zatraceniu, do sukcesu, ku wolności;

- mit początku w literaturze (powieść drogi), filmie (westerny), komiksach i multimediach.

 

Osoby zainteresowane czynnym uczestnictwem prosimy o nadesłanie tematu i streszczenia referatu (1 strona) do końca marca 2008 r. w formie e-maila (rudolfini@poczta.onet.pl). Wystąpienie nie powinno przekroczyć 20 min. (ok. 6 str.). Istnieje możliwość prezentacji multimedialnej – prosimy o zaznaczenie zapotrzebowania na sprzęt. Wraz ze streszczeniem prosimy przesłać dane osobowe: imię i nazwisko, tytuł naukowy, nazwę i adres placówki naukowej, w której Państwo pracujecie, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy (adres mailowy) oraz dane do faktury. Odpowiedni druk jest dołączony do zaproszenia.

 

Prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, serwis kawowy oraz dofinansowanie kosztów druku.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto Fundacji Humanitas et Scientia do dnia 15 marca 2008 r.

Nr konta Fundacji:

Fundacja Humanitas et Scientia

ul. Witosa 16, 51-507 Wrocław

nr konta: 78 1020 5226 0000 6202 0019 4225

PKO BP S. A. I O/Wrocław

50-950 Wrocław

ul. Wita Stwosza 33/35 

z dopiskiem: Mit drogi.

 

Organizatorzy nie rezerwują noclegów, jednak pomocne informacje zostaną zamieszczone w drugim komunikacie. Koszt pobytu będzie wynosił ok. 200 zł (cena obejmuje noclegi i wyżywienie).

 

Rozwinięte wersje Państwa wystąpień zostaną opublikowane w II tomie serii wydawniczej E-kultura po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej. Teksty przeznaczone do publikacji nie mogą przekroczyć 20 stron (1800 znaków na stronie) i należy je przesłać do 30 czerwca 2008 r. w formie wydruku i w wersji elektronicznej (dyskietka, płyta CD).

 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontaktowanie się z sekretarzem ds. naukowych Komitetu Organizacyjnego Konferencji Panią Edytą Rudolf,

tel. 606 112228, lub poprzez adres e-mail:  rudolfini@poczta.onet.pl.

 

                                                           Z wyrazami szacunku Komitet Organizacyjny.

 

Sekretarz:                                                                                    Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

Dr Edyta Rudolf                                                                           prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster