Forum Humanistyczne

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konferencji pt.

 

Pokolenia polskie - 1945-  1956- 1968- 1970- 1980-  1989- 2008?  

Jacy byliśmy, jacy jesteśmy? 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2008 r. we Wrocławiu, w sali 208 przy ul. Szewskiej 36.

               

Celem poznawczym konferencji będzie poddanie refleksji stanu samoświadomości kilku generacji Polaków, współkształtowanej przez ważne wydarzenia polityczne i społeczne, które wywarły istotny wpływ na ich perspektywę poznawczą i warunki życia. Pragniemy poddać szczegółowej refleksji samą kategorię pokolenia jako zbiorowości i rozważyć możliwości jej wykorzystywania w badaniach nad świadomością społeczną w związku z podejmowanym tematem. Zaproponowane bowiem powyżej daty nie są identyczne z następstwem kolejnych generacji, lecz stanowią wyznaczniki kształtowania się pewnych typów świadomości społecznej, występującej w Polsce w sposób równoległy.

 

Zapraszamy Państwa do przygotowania referatów poświęconych następującym zagadnieniom szczegółowym:

1) Kategoria pokolenia jako narzędzie badań nad stanem świadomości społecznej - stan badań, dyskusja i krytyka pojęcia

2) Historyczne wyznaczniki określające świadomość zbiorową i samoświadomość jednostek - w jaki sposób ważne wydarzenia historyczne wywierają wpływ na przekonania i postawy (analiza teoretyczna i metodologiczna, z wykorzystaniem konkretnych przykładów).

3) Rok 1945 jako historyczny wyznacznik świadomości pokolenia (zmiana granic, przemieszczenia ludności, zmiana ustroju politycznego i społecznego, zmieniona sytuacja polityczna, zmiany w strukturze warstwowej społeczeństwa, odbudowa, znaczący wzrost demograficzny  i in).

4) Rok 1956 jako historyczny wyznacznik świadomości pokolenia (koniec stalinizmu, „mała stabilizacja”, „socjalizm z ludzką twarzą”, „socjalizm tak, wypaczenia nie”, utrwalenie się sytuacji społecznej i politycznej zainicjowanej w 1945 r., początki kształtowania się poczucia „zasiedzenia” w nowym miejscu zamieszkania,  urbanizacja, dalszy znaczący wzrost demograficzny   itp)  

5) Rok 1968 jako historyczny wyznacznik świadomości pokolenia (ruch kontrkultury w Europie Zachodniej i USA, wydarzenia marcowe, inwazja na Czechosłowację, koniec wiary w „socjalizm z ludzką twarzą”, kontestacja młodzieżowa, kultura alternatywna, tworzenie się opozycji politycznej itp)

6) Rok 1970 jako historyczny wyznacznik świadomości pokolenia (wydarzenia grudniowe i odsunięcie ekipy Gomułki, „dekada sukcesu” - jej założenia, realizacja oraz bilans, „kino niepokoju moralnego” jako wyraz świadomości „pracowitych niepokornych”, znacząca poprawa warunków życia, wzrost poziomu dochodów, wzrost aspiracji społecznych, początki spadku stopy urodzeń, „dekada zawiedzionych nadziei” itp)

7) Rok 1980 jako historyczny wyznacznik świadomości pokolenia (Jan Paweł II, „Solidarność”, analiza poszczególnych nurtów i ich składu społecznego, programu ideowego, efektywności, późniejszej aktywności politycznej w wolnej Polsce,  analiza oczekiwań społecznych pokolenia i poziomu ich zaspokojenia przed 1989 i w latach 1989-2008, po początkowym wzroście znaczący spadek stopy urodzeń, przemoc władzy, niedostatek, jawna działalność opozycji itp).

8) Rok 1989 jako historyczny wyznacznik świadomości pokolenia (wybory czerwcowe, zmiana ustroju, zmiana sojuszów politycznych, NATO, Unia Europejska, nowe perspektywy awansu, znaczne rozwarstwienie społeczne, bezrobocie, emigracja, tworzenie się elity finansowej i społecznej, tworzenie się klasy średniej, nowa jakość życia itp.)

9) Rok 2008 jako historyczny wyznacznik świadomości pokolenia - jacy jesteśmy obecnie, które elementy świadomości omówionych wcześniej pokoleń utrzymały swą żywotność obecnie, jakie zanikły, jakie są prognozy na przyszłość, jak można określić samoświadomość współczesnych Polaków?

 

Oczekujemy na Państwa zgłoszenia wraz z podaniem tytułu referatu do 30 czerwca 2008 roku. Prosimy uczestników o przygotowanie wystąpień o maksymalnej objętości 6 str. maszynopisu (20 min.). Na pełne wersje artykułów o objętości do 30 s. (czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5 marginesy 2,5 z prawej i 3,5 z lewej, 1800 znaków na str.) wraz z nośnikiem elektronicznym (płyta, dyskietka) oczekujemy do końca marca 2009 roku.

 

Opłata konferencyjna wynosząca 200 zł, przeznaczona będzie na opłacenie kosztów organizacji konferencji, dofinansowanie wspominanej powyżej publikacji, materiały konferencyjne. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia (formularz dołączamy do zaproszenia) na adres Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej lub drogą mailową na adres sekretarza konferencji

dr Janiny Radziszewskiej, tel. 0 695 425 453, mail janina@o2.pl,

a także wpłacenie opłaty (najpóźniej dwa tygodnie przed konferencją) na konto Fundacji Humanitas et Scientia :

 

ul. W. Witosa 16, 51-507 Wrocław

Nr konta 78 1020 5226 0000 6202 0019 4225

PKO BP S.A. I O/Wrocław

ul. Wita Stwosza 33/35.

 

Sekretarz naukowy konferencji                                                       Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego   Dr Janina Radziszewska                                                                        Prof. dr hab. Bożena Płonka - Syroka

 

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster