Forum Humanistyczne

 

 

Katedra Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, organizuje w swojej siedzibie przy ul. Kutrzeby 10, w dniu 9 maja br. konferencję pt.

Postmodernizm – moda czy odrębny typ kultury?

Celem konferencji jest zastanowienie się nad doniosłością pojęcia postmodernizmu (ponowoczesności) dla refleksji nad kulturą współczesną. Czym jest postmodernizm (ponowoczesność)? Intelektualną modą? Stylem w sztuce? Rodzajem filozofii? Nowym paradygmatem społeczeństwa i kultury?

 

Wśród definicji postmodernizmu (ponowoczesności) odnajdziemy całą gamę stanowisk, od postrzegających go jako (godną pożałowania) modę intelektualną propagowaną przez „nieodpowiedzialnych” intelektualistów, po ujęcia głoszące początek nowego typu społeczeństwa i kultury, różnego od społeczeństwa nowoczesnego (modernistycznego) i jego kultury. Gdzieś pomiędzy tymi biegunowymi ujęciami znajduje się continuum stanowisk reprezentowanych przez badaczy dla których postmodernizm jest (był) mniej lub bardziej ważnym stylem (prądem) w tej czy innej dziedzinie współczesnej kultury.

 

Problem ten chcielibyśmy uczynić myślą przewodnią konferencji. Obliguje to uczestników do zajęcia stanowiska w w/w kwestii oraz przytoczenia wspierającej je argumentacji. Wystąpienia mogą się ograniczyć do problematyki szczegółowej (postmodernizm w architekturze, muzyce, kulturze popularnej, filozofii itp.) znanej specjalizującemu się w niej referentowi, pod warunkiem wyrażenia opinii na temat doniosłości tego zjawiska dla historii kultury.

 

Jeśli Pani/Pan zdecyduje się na udział w konferencji, proszę o e-mail. Tytuły (mile widziane również konspekty) planowanych wystąpień proszę przesyłać do końca marca br.

Z Poważaniem

dr Radosław Kawczyński

 e-mail: radoslawkawczynski@wp.pl

            radekkawczynski444@hotmail.com

 

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster