Forum Humanistyczne

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Komitet Organizacyjny zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konferencji

 

„Prowincjonalizm w kulturze europejskiej.

Analiza historyczna, społeczna i kulturowa”

 

Konferencja odbędzie się w Świeradowie Zdroju w dniach 9 - 10 października 2008 r. Materiały z konferencji (po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej) zostaną opublikowane w serii wydawniczej „Orbis exterior – orbis interior”, pod red. Pani Prof. Bożeny Płonki-Syroki.

Celem poznawczym konferencji jest powołanie zespołu, który przygotuje w ciągu dwóch lat monograficzne opracowanie tematu „Prowincjonalizm w kulturze europejskiej”. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji inicjującej badania zespołowe i wygłoszenie referatów, których problematyka będzie się mieściła w jednej z zaproponowanych poniżej sekcji tematycznych:

1. Prowincjonalizm jako kategoria kultury.

2. Prowincjonalizm w kulturze europejskiej od czasów starożytnych do końca średniowiecza.

3. Prowincjonalizm w kulturze europejskiej od Renesansu do upadku Napoleona.

4. Prowincje wobec centrum. Centrum wobec prowincji. Europa w dobie ekspansji kolonialnej XVI – XIX w.

5. Prowincjonalizm w kulturze polskiej do 1918 r.

6. Prowincjonalizm w kulturze w europejskiej w latach 1815 – 1914.

7. Prowincjonalizm w kulturze europejskiej w latach 1914 – 2008.

 

Prosimy o zapoznanie się z projektem książki (szczegółowe tematy znajdują się w załączniku nr 1) i określenie czy jesteście Państwo zainteresowani udziałem w pracach nad opracowaniem jednej z jej części. Przedstawiony Państwu projekt ma charakter ramowy i może zostać zmodyfikowany w wyniku bezpośredniego kontaktu z Autorami poszczególnych rozdziałów, którzy przystąpią wraz z nami do jego realizacji. Osoby zainteresowane współpracą przy tworzeniu monografii proszone są o zgłoszenie swojego akcesu na adres jej współredaktorki mgr Kai Marchel.

 

Na Państwa zgłoszenia wraz z podaniem tytułu referatu oraz jego streszczeniem (1 strona) oczekujemy do 31 sierpnia 2008 r. (w formie e-maila na adres: kajamar@archiw.uni.wroc.pl). Wraz ze streszczeniem prosimy przesłać dane osobowe (imię i nazwisko, tytuł naukowy, nazwa i adres placówki naukowej, w której Państwo pracujecie lub studiujecie; adres korespondencyjny i telefon kontaktowy, adres e-mail oraz dane do faktury). Prosimy uczestników o przygotowanie wystąpień o maksymalnej objętości 6 str. maszynopisu (20 min.). Na pełną wersję artykułów o objętości do 30 str. (czcionka Times New Roman; interlinia: 1,5; marginesy: 2,5 z prawej, góra i dół strony oraz 3,5 z lewej; ok. 1800 znaków na str.) wraz z nośnikiem elektronicznym (CD, dyskietka) oczekujemy do końca 2008 r.

Opłata konferencyjna, wynosząca 200 zł, przeznaczona będzie przede wszystkim na dofinansowanie wspomnianej wyżej publikacji oraz materiały konferencyjne. Jako imprezę towarzyszącą konferencji przewidujemy zorganizowane wyjście do „Chaty Tyrolskiej”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku nr 2) na adres Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej (lub mailowo na adres: kajamar@archiw.uni.wroc.pl) oraz wpłacenie opłaty na konto Fundacji Humanitas et Scientia:

ul. Witosa 16, 51 – 507 Wrocław

Nr konta: 78 1020 5226 0000 6202 0019 4225

PKO BO S.A. I O/Wrocław

ul. Wita Stwosza 33/35

z dopiskiem: Prowincjonalizm w kulturze europejskiej.

 

Komitet Organizacyjny zapewnia wstępną rezerwację noclegów w hotelu w Świeradowie Zdroju. Rezerwację należy potwierdzić bezpośrednio na adres hotelu (potwierdzenie pisemne, z osobistym podpisem), najpóźniej 2 tygodnie przed datą konferencji. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej nie odpowiada finansowo za dokonane rezerwacje, których brak potwierdzenia w podanym powyżej terminie, traktować będziemy jako równoznaczny z rezygnacją Państwa udziału w imprezie.

W sprawach programowych prosimy o kontakt:

Sekretarz naukowy konferencji: Kaja Marchel, e-mail: kajamar@archiw.uni.wroc.pl

W sprawach organizacyjnych (noclegi, dojazd, itp.):

Sekretarz organizacyjny konferencji: Marek Szymczak, e-mail: marek.szymczak@hist.uni.wroc.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą na adres Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na adres elektroniczny kajamar@archiw.uni.wroc.pl

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny

Sekretarz                                          Przewodnicząca

mgr Kaja Marchel                             Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka

 

 

załączniki (pobierz)

 

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster