Forum Humanistyczne

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego

Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

 Skandal w kulturze

7–9 listopada 2011

Instytut Filologii Polskiej UWr

 

W imieniu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. Skandal w kulturze. Inauguruje ona interdyscyplinarny cykl spotkań naukowych pt. TABU — TREND — TRANSGRESJA.

 

Celem poznawczym konferencji jest omówienie następujących zagadnień:

 

·  Teoria skandalu: definicje, źródła, funkcje (od kontestacji do kreacji).

·  Granice skandalu — szok, lęk, katharsis

·  Skandal w perspektywie historycznej — ewolucja zjawiska.

·  XXI wiek — era skandali?

·  Typologia skandali: skandal obyczajowy, religijny, naukowy, artystyczny, „akademicki” i…

·  Retoryka skandalu — język (o) skandalu.

·  Postaci skandalistów — od Ksantypy do Lady Gagi, od Casanovy do Hugh Hefnera; psychologia skandalisty (np. artysta, geniusz, celebryta, człowiek-monstrum).

·  Skandal a kultura(y), np. kultura afrykańska, azjatycka i inne; różnice kulturowe, przekraczanie tabu.

·  Skandal a media (tabloidy, serwisy plotkarskie, zakazane reklamy, „seks-taśmy”, moda na skandal, manipulacja wartościami itp.).

·  Literatura skandalizująca (np. „książki zbójeckie”, autobiografie „celebrytów”, twórczość Markiza de Sade’a, Michela Houellebecqa, Zwrotnik raka H. Millera, Lolita V. Nabokova, Nocnik A, Żuławskiego, Szatańskie wersety Rushdiego, Pianistka E. Jelinek, M. Kydryński, Chwila przed zmierzchem itp.); poetyka skandalu, skandal a cenzura, skandal a kultura czytelnicza, psychologia odbiorcy.

·  Skandal jako temat literacki (np. Ch. De Laclos, Niebezpieczne związki, Z. Heller, Notatki o skandalu, J. M. Coetzee, Hańba, C. Bushnell, Seks w wielkim mieście i inne); skandale naukowe w kręgu literackich inspiracji.

·  Skandaliczna sztuka/skandal w sztuce (malarstwo, np. D. Nieznalska, P. Uklański; casus komiksu Chopin New Romantic; muzyka, np. Ivo Pogorelić, Madonna, Sex Pistols, Marilyn Manson, Lady Gaga, Doda, The Prodigy).

·  Skandaliczne filmy (seriale)/filmy o skandalu (Pasja, Necromantik, Imperium zmysłów, Pianistka, Antychryst, gore; seriale: np. Californication, Seks w wielkim mieście itp.).

·  Skandal w kontekście queer studies.

 

Powyższa lista zagadnień nie wyczerpuje problematyki planowanej konferencji. W związku z tym zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych pomysłów.

Więcej informacji można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej, znajdującej się pod adresem http://www.skandalwkulturze.pl

Propozycje tematów, wraz z abstraktem (do 1000 znaków), prosimy przesyłać do 31 sierpnia 2011 r. na adres: skandalwkulturze@gmail.com (formularz dostępny na stronie internetowej).

Prosimy o przygotowanie referatu, którego wygłoszenie nie przekroczy 20 minut (czyli ok. 6 stron w standardowym formatowaniu — czcionka 12 pkt., Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza). Pełne teksty wystąpień (maksymalnie 25 stron) zostaną opublikowane — po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów naukowych — w pierwszym tomie serii wydawniczej TABU — TREND — TRANSGRESJA pod naszą redakcją. Na ostateczne wersje tekstów przygotowanych do druku czekamy do 15 grudnia 2011 roku.

Opłata konferencyjna w wysokości 150 zł (studenci i doktoranci) / 300 zł (pracownicy naukowi) przeznaczona zostanie na wydanie publikacji, mającej zapoczątkować wspomnianą serię wydawniczą, oraz materiały konferencyjne i bufet kawiarniany. Autorzy zakwalifikowanych zgłoszeń proszeni będą o wniesienie opłaty do 30 września 2011 roku. Numer konta podamy w stosownym czasie. Przewidujemy organizację bankietu w drugi dzień konferencji. Osoby chętne do wzięcia w nim udziału proszone są o doliczenie 35 zł do opłaty konferencyjnej.

 Jednocześnie informujemy, że nie zapewniamy noclegów i nie zwracamy kosztów podróży, ale sugerujemy rezerwację miejsc noclegowych w kilkunastu hotelach i hostelach. Ich listę publikujemy na naszej stronie internetowej w zakładce Lokalizacja. Ze swojej strony — na Państwa życzenie — możemy dokonać wstępnej rezerwacji, którą będą Państwo zobowiązani potwierdzić osobiście w wybranym lokalu, pisząc e-mail, dzwoniąc lub wysyłając faks.

 

Szczegóły dotyczące dojazdu na miejsce obrad są dostępne na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy.

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca: dr hab. prof. UWr. Bożena Płonka-Syroka

prof. dr hab. Marian Ursel

dr hab. prof. UWr. Sławomir Bobowski

dr hab. Igor Borkowski

dr Ewa Grzęda

dr Luiza Rzymowska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr Magdalena Dąbrowska

mgr Joanna Nadolna

mgr Małgorzata Skibińska

mgr Marek Szymczak

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster