Forum Humanistyczne

 

Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego

Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Prof. dr hab. Bożena Płonka – Syroka

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet Organizacyjny zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konferencji

Motyw sprzeciwu. Rewolucja i eskapizm w kulturze europejskiej.

Analiza historyczna, społeczna i kulturowa

Konferencja odbędzie się w Świeradowie-Czernicy w dniach 5 – 6. VI. 2008 r. Materiały z konferencji (po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej) zostaną opublikowane w serii wydawniczej Orbis exterior - orbis interior.

Celem poznawczym konferencji jest opisanie zjawiska sprzeciwu wpisanego w system determinant o charakterze kulturowym, politycznym, ekonomicznym i filozoficznym. Zapraszamy Państwa do składania propozycji wystąpień związanych z tematyką konferencji.  Główne zagadnienia to:

1.                             Wyrażanie sprzeciwu w wymiarze jednostkowym i grupowym / społecznym.

2.                             Rewolucja jako zjawisko kulturowe. 

3.                             Reakcja sprzeciwu i eskapizmu w procesach wiedzo twórczych..

4.                             Historyczna analiza rewolucji w kulturze europejskiej.

5.                             Rewolucjoniści - analiza biografii.

6.                             Eskapizm – przyczyny, formy, przejawy.

7.                            Oblicza eskapizmu  – w poszukiwaniu psychologicznej charakterystyki jednostki i/lub grupy społecznej.

8.                              Sprzeciw, rewolucja, eskapizm w literaturze i sztuce.

Zapraszamy także do przedstawienia własnych propozycji związanych z tematem konferencji.

Oczekujemy na Państwa zgłoszenia wraz z podaniem tytułu referatu oraz streszczeniem referatu (1 strona) do 1.V.2008 r. (w formie e-maila na adres konferencja@stacherzak.pl).Wraz ze streszczeniem prosimy przesłać dane osobowe (imię i nazwisko, tytuł naukowy, nazwa i adres placówki naukowej, w której Państwo pracujecie, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy / adres e-mailowy oraz dane do faktury). Prosimy uczestników o przygotowanie wystąpień o maksymalnej objętości 6 s. maszynopisu (20 min.). Na pełne wersje artykułów o objętości do 30 s. (czcionka 12 Times New Roman; interlinia 1,5; marginesy 2,5 z prawej, góra i dół strony i 3,5 z lewej; ok.1800 znaków na s.) w formie wydruku wraz z nośnikiem elektronicznym (CD) oczekujemy do 15.IX.2008

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (dla doktorantów, którym uczelnia nie pokrywa kosztów delegacji: 100 zł) i przeznaczona będzie na dofinansowanie wspominanej powyżej publikacji oraz materiały konferencyjne. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia (formularz dołączamy do zaproszenia) na adres Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz wniesienie opłaty na konto Fundacji Humanitas et Scientia :

Fundacja Humanitas et Scientia

Ul. W. Witosa 16, 51-507 Wrocław

Nr konta 78 1020 5226 0000 6202 0019 4225

PKO BP S.A. I O/Wrocław

Ul. Wita Stwosza 33/35

z dopiskiem: Motyw sprzeciwu. Rewolucja i eskapizm w kulturze europejskiej. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa

Komitet organizacyjny zapewnia wstępną rezerwację noclegów w Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa, Dom Zdrojowy, ul, Konstytucji 3 Maja 1 (tel. 075 78 20 569). Rezerwację należy potwierdzić bezpośrednio na adres hotelu (potwierdzenie pisemne / fax: 075 78 20 588), najpóźniej 2 tygodnie przed datą konferencji. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej nie odpowiada finansowo za dokonane rezerwacje, których brak potwierdzenia w podanym wyżej terminie traktować będziemy jako rezygnację z Państwa udziału w imprezie.

W sprawach programowych prosimy o kontakt:

Sekretarz naukowy konferencji: Justyna Stacherzak tel. 0 604 053 703, e-mail konferencja@stacherzak.pl.

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą na adres Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej i na adres elektroniczny konferencja@stacherzak.pl.

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster