Forum Humanistyczne

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt.:

Kulturowe konteksty starości

15-16.04.2010 Wrocław

„podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku, tak starość może być najlepszym okresem życia, w którym osiąga się życiową mądrość i czuje prawdziwy smak życia, a to, co się w ciągu życia przeżyło, daje poczucie rzetelnego dzieła” (Kępiński A., Rytm życia)

 

Rozpoczynając ten tekst od słów Antoniego Kępińskiego chcielibyśmy zaprosić Państwa na studencką konferencję naukową, organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów UWr., Antropologiczne Koło Naukowe „Interpretatornia” DSW, Koło Naukowe „Resocjalizacja” DSW oraz CIRS - Wrocławskie Centrum Seniora, omawiającą wyjątkowe zagadnienie, jakim jest starość.

   Oprócz starzenia biologicznego i psychicznego wyróżniamy również starość społeczną i kulturową. Określa ona związki pomiędzy jednostkowym doświadczaniem starzenia się a społeczeństwem. W tym ujęciu starość polega na redukcji osoby do roli człowieka starego, jest ona uwarunkowana kulturowo oraz podlega przemianom wraz ze zmianami stylów życia i w społecznym systemie wartości.

   Tematyka starości i starzenia się wymaga od badacza wielkiej wrażliwości, wyczulenia na problemy ludzi, z którymi prowadzi rozmowy, jak również osobistego ustosunkowania się do napotykanych zagadnień. Nie jest to zatem zadanie proste.

   W kontekście zagadnienia jakim jest starość, połączenie doświadczenia przedstawicieli różnych dyscyplin może zaowocować lepszym rozumieniem osób starszych, ich sytuacji społecznej z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Zachęcamy do udziału w dyskusji dotyczącej następujących wątków:

• starość w instytucji totalnej

• aktywizacja ludzi starszych

• niepełnosprawność osób starszych

• starość we współczesnych mediach i w popkulturze

• kult idealnego ciała a starość

• kobieca a męska starość

• wykluczenie osób starszych.

Powyższa lista nie jest zamknięta, czekamy na propozycje referatów dotyczących wskazanego problemu. Zachęcamy do korzystania w prezentacjach z multimediów.

Zgłoszenia wraz z abstraktem (ok. 200-250 słów) prosimy przesyłać na adres konf.starosc@gmail.com

 do dnia 10.03.2010. Opłata konferencyjna wynosi 60 zł.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie http://interpretatornia.org

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster