Forum Humanistyczne

 

 Instytut Politologii UMK w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współudziale Gminy Miasta Torunia organizuje w dniach 16 – 18 kwietnia 2008 roku ogólnopolską konferencję naukową

Wojna płci, czyli jak nie prowadzić dyskursu publicznego o kobietach i mężczyznach

Adres strony internetowej Konferencji
www.wojnaplci.umk.pl

 

Sympozjum poświęcone będzie dyskursowi publicznemu o kobietach i mężczyznach. Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz oceny zachodzących procesów pomiędzy środowiskiem naukowym, medialnym i politycznym.

Publiczna debata dotycząca kwestii kobiet i mężczyzn w Polsce nacechowana jest silnym ładunkiem emocjonalnym i negatywnymi konotacjami, naszym zamiarem jest zerwanie z tą praktyką. Chcielibyśmy rzetelnie ocenić sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce. Tematyka konferencji obejmować będzie problemy, z którymi spotykają się kobiety i mężczyźni. Szczególnie zależy nam na zauważeniu, jakie inicjatywy są podejmowane celem ich rozwiązania. Ponadto zadaniem konferencji jest rozpoczęcie polemiki o sytuacji kobiet i mężczyzn w Polsce w sferze publicznej i prywatnej. Podczas dyskusji panelowych porozmawiamy: „CZY ŚWIAT NAUKI MOŻE WPŁYNĄĆ NA ZMIANĘ DYSKURSU PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO KOBIET I MĘŻCZYZN?” oraz „FORMA DYSKURSU PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO KOBIET I MĘŻCZYZN W MEDIACH”. Ponadto chcielibyśmy podyskutować o przełamywaniu kulturowych stereotypów płci.

Inicjatywa zorganizowania konferencji wypłynęła z naszych naukowych zainteresowań. Problematyka roli kobiet i mężczyzn w sferach prywatno-publicznych od dawna znajduje się w centrum naszych akademickich zainteresowań, dlatego też postanowiliśmy zachęcić środowisko naukowe całego kraju do dyskusji na ten temat. Konferencja nasza adresowana jest także do środowisk pozarządowych i politycznych.

Chcemy, aby konferencja wpisała się na stałe w kalendarz spotkań naukowych i mamy nadzieję, że z Państwa pomocą nam się to uda. Planujemy również wydanie materiałów konferencyjnych w formie recenzowanej publikacji naukowej

Zapraszamy serdecznie

e-mail: wojnaplci@umk.pl

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster