Forum Humanistyczne

 

Instytut Filologii Słowiańskiej

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji:

 

Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe

15-16 września 2011

IFS UMK Toruń

 

Kierownicy naukowi: prof. S. Grzybowski (UMK), prof. E. Nowicka (UW)

sekretarze: dr Dorota Paśko, dr Michał Głuszkowski

kontakt, pytania, zgłoszenia: wyspy.slowianskie@op.pl

tematyka: Pojęcie „wyspy” oznacza stosunkowo zwarty obszar zamieszkany przez przedstawicieli danego etnosu w izolacji od Ojczyzny – ich „kontynentu” językowego i kulturowego. Celem konferencji jest interdyscyplinarny opis wspólnot słowiańskich w obcym – słowiańskim i niesłowiańskim otoczeniu, przede wszystkim z perspektywy językoznawczej oraz socjologiczno-etnologicznej.

proponowane zagadnienia:

- polskie wspólnoty na Wschodzie – ujęcie społeczno-kulturowe,

- język polski na Wschodzie,

- polskie wspólnoty w innych regionach świata,

- inne (niepolskie) gwary słowiańskie w oderwaniu od kontynentu językowego,

- funkcjonowanie innych (niepolskich) słowiańskich wspólnot mniejszościowych,

- utrata języka i cech kulturowych,

- akulturacja w zakresie języka i obyczajów,

- zmieniająca się rola odrębności etnicznej i językowej w warunkach obcego otoczenia,

- kontekst społeczny i polityczny życia w enklawach,

- odrodzenia i zaniechania odrębności językowej i kulturowej,

- wzory przemian w zakresie języka i kultury,

- strategie świadome i nieświadome życia w enklawie,

- rola elit w warunkach enklawy językowej i kulturowej,

- życie kulturalne i literackie enklaw słowiańskich,

- powstawanie hybryd językowych i kulturowych w warunkach wyspowych.

język roboczy konferencji: polski, ale dopuszczalne są również wystąpienia w innych językach słowiańskich oraz w języku angielskim

planujemy wydanie materiałów konferencyjnych

wysokość opłaty konferencyjnej: 250zł (dla doktorantów i studentów przewidziana jest opłata ulgowa w wysokości 170zł) – koszty noclegów ponoszą uczestnicy konferencji (organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji hotelu lub schroniska w Toruniu)

 

aktualne informacje na temat konferencji będą się ukazywać na stronie:

http://slowianskie.republika.pl

 

terminy:

do 15 maja 2011 – zgłoszenia zawierające temat wystąpienia i słowa kluczowe

do 20 lipca – wpłaty

do 15 sierpnia 2011 – abstrakty do 1500 znaków (ze spacjami)

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster