Forum Humanistyczne

 

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Wzorem lat ubiegłych mamy przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Antropologiczną Konferencję Naukową. Niniejsza konferencja jest miejscem gdzie można stawiać swe pierwsze samodzielne kroki badawcze i prezentować rezultaty własnych dociekań. Tym razem tematem przewodnim wystąpień będzie Antropologia zaangażowana (?). Konferencja będzie miała miejsce w Krakowie w dniach 14 – 16 listopada 2008 roku

 

Wciąż żywo dyskutowanym problemem jest zaangażowanie antropologii, a szerzej humanistyki poza katedrą uniwersytecką. Udział w licznych dyskusjach oraz przysłuchiwanie się im, stało się impulsem do podjęcia publicznej debaty nad Zaangażowaniem antropologii. Pytanie nad zasadnością rozumienia antropologii jako życiowego praxis oraz refleksja nad etycznym wymiarem angażowania się badacza poza katedrą uniwersytecką wydaje się warte poświęcenia mu konferencji.

Zapraszamy do wzięcia udziału (studentów oraz pracowników naukowych wszystkich stopni) w tym niepowtarzalnym przedsięwzięciu, w ramach którego przewidziane są:

l        referaty

l        seminaria ze Znanymi i Uznanymi polskiej antropologii (prof. dr hab. M. Buchowski, prof. dr. Hab. Cz. Robotycki,  dr hab. Z. Benedyktowicz, dr hab. D. Czaja)

l        Goście z zagranicy (PhD. Helene Tuzinska – Bratysława, dr Rajko Mursic - Lubljana)

l        warsztaty „Etnologu znajdź pracę!

l        czaty z wybitnościami światowej antropologii

l        biesiady i dyskusje etnologiczne

 

- Osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji proszone są o przesłanie tematu referatu wraz z jego abstraktem (900 znaków) w nieprzekraczalnym terminie do 31 czerwca 2008 roku. Prosimy również o przygotowanie ewentualnych prezentacji w formacie odpowiednim dla programu PowerPoint oraz ich przesłanie na dwa tygodnie przed konferencją. Przybliżony czas wystąpienia to 20 min.

 

-         Opłaty konferencyjne (25 PLN – studenci, 50 PLN – pracownicy naukowi) zostaną w całości przeznaczona na publikacje książkowe oraz obsługę kosztów organizacyjnych

-         Wszelkie szczegóły pod adresem strony www.etnologia.uj.edu.pl

-         Zgłoszenia (za pomocą dostępnego na stronie formularza), pytania, sugestie prosimy kierować drogą elektroniczną na adres etno@interia.eu

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster