Forum Humanistyczne

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Komitet Organizacyjny zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konferencji

 

„Zabijać i umierać.

Aspekty etnologiczne, filozoficzne, historyczne, psychologiczne i socjologiczne”

 

Konferencja odbędzie się w Szklarskiej Porębie w dniach 27 – 29 maja 2008 roku w Pensjonacie RAAD „Na Uroczysku” przy ul. Kołłątaja 3. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w tomie monograficznym.

 

Celem poznawczym konferencji jest poddanie refleksji dwóch aspektów ludzkiej aktywności, związanych ze sprecyzowaniem postaw indywidualnych i społecznych wobec osób, instytucji i sytuacji społecznych, warunkujących podjęcie  decyzji dotyczących określonego działania. Pragniemy dokonać ewidencji postaw i ich uwarunkowań, skłaniających ludzi do podejmowania aktów agresji i walki oraz wytworzenia się gotowości do złożenia ofiary z własnego życia.

 

 Oczekujemy na zgłoszenia referatów podejmujących następujące problemy:

1) w jakich okolicznościach indywidualnych i społecznych ludzie gotowi są zabijać albo złożyć ofiarę z własnego życia

2) jakie przedstawiają uzasadnienia swych decyzji - analiza motywacji indywidualnych i społecznych

3)  jakie cele indywidualne i społeczne pragną w ten sposób osiągnąć

4) czy można wskazać elementy wspólne w różnych epokach i kulturach, skłaniające ludzi do złożenia ofiary z własnego życia, jeżeli tak - to jakie - psychologiczne, światopoglądowe, uwarunkowane rodzinnie, politycznie itp.

5)  czy można wskazać elementy wspólne w różnych epokach i kulturach, skłaniające ludzi do podejmowania aktów walki i agresji, jeżeli tak - to jakie - psychologiczne, światopoglądowe, uwarunkowane rodzinnie, politycznie itp.

6) czy możemy wyróżnić kultury (formacje kulturowe, formacje intelektualne, style myślowe itp.) preferujące postawę agresji/walki lub heroicznego poświęcenia/oddania życia w szczytnym celu

7) czy postawy agresji/walki i poświęcenia własnego życia możemy scharakteryzować w kategoriach związanych w płcią biologiczną, wzorcami kultury określającymi role płciowe, determinantami światopoglądowymi itp.

 

Oczekujemy na Państwa zgłoszenia wraz z podaniem tytułu referatu do 30 kwietnia 2008 roku. Prosimy uczestników o przygotowanie wystąpień o maksymalnej objętości 6 str. maszynopisu (20 min.). Na pełne wersje artykułów o objętości do 30 s. (czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5 marginesy 2,5 z prawej i 3,5 z lewej, 1800 znaków na str.) wraz z nośnikiem elektronicznym (płyta, dyskietka) oczekujemy do końca sierpnia 2008 roku.

 

Opłata konferencyjna wynosząca 200 zł, przeznaczona będzie na opłacenie kosztów organizacji konferencji, dofinansowanie wspominanej powyżej publikacji, materiały konferencyjne. Jako imprezę towarzyszącą konferencji przewidujemy organizację bankietu, którego koszt dodatkowo wynosi 35 zł. Osoby zainteresowane udziałem w bankiecie prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia (formularz dołączamy do zaproszenia) na adres Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz drogą mailową na adres sekretarza konferencji

dr Aleksandry Szlagowskiej, tel. 0 605 675 422, mail olkaszla@wp.pl,

a także wpłacenie opłaty na konto Fundacji Humanitas et Scientia :

 

Ul. W. Witosa 16, 51-507 Wrocław

Nr konta 78 1020 5226 0000 6202 0019 4225

PKO BP S.A. I O/Wrocław

Ul. Wita Stwosza 33/35.

 

Komitet Organizacyjny rezerwuje noclegi w Pensjonacie RAAD „Na Uroczysku” do wyczerpania miejsc noclegowych. Gwarantujemy rezerwację noclegów osobom które zgłoszą się w pierwszej kolejności., pozostałe osoby proszone są o dokonanie samodzielnej rezerwacji w innych hotelach w Szklarskiej Porębie. Koszt pobytu /nocleg + HP/ od osoby wynosi, zależnie od standardu pokoju, od 70 do 85 zł. Istnieje oczywiście możliwość skorzystania z noclegów w pobliżu pensjonatu, pozostaje to jednak we własnym zakresie uczestników konferencji.

 

 Sekretarz naukowy konferencji                                                       Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego     Dr Aleksandra Szlagowska                                                                 Prof. dr hab. Bożena Płonka - Syroka

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster