Forum Humanistyczne

 

      

Antropologizowanie humanistyki.

Zjawisko - Proces - Perspektywy

  red. J. Kowalewski, W. Piasek

 

 


ISBN 978-83-60636-08-4, Olsztyn 2009, s. 310 , oprawa miękka

                                     

 

„Problem strukturyzujący teksty w recenzowanym zbiorze nie jest nowy. Odżywa jednak co pewien czas, ponieważ szczególną naturą humanistyki jest refleksja nad własnym dorobkiem, i poprzez to, limitowanie nowych zakresów merytorycznych oraz dochodzenie do nowych metod interpretacyjnych. [...] Redaktorzy tomu we wprowadzeniu określili zamiary i idee przewodnie wydawnictwa, zadając pytanie o «antropologizację jako przeformułowanie granic tradycyjnych dyscyplin», jako «nowych pod względem paradygmatycznym badań przedmiotowych». W atmosferze przekonań o wadze konstruktywistycznego modelu nauki pojawiło się wiele nowych subdyscyplin humanistycznych, które wytyczając swoje zakresy badawcze, wskazywały raczej na metodę niż przedmiot badań. Podkreślano i sankcjonowano przy tej okazji wielość punktów widzenia, interpretacji i kontekstowość używanych pojęć. Pytają więc redaktorzy wprost: «czy istnieje we współczesnej humanistyce realna wspólnota interpretacyjna posługująca się własnym językiem i reprezentująca zbliżoną wizję tak własnego przedmiotu badań, jak i poznania naukowego? [...] Na jakich wartościach i przekonaniach opiera się byt tej wspólnoty? Jeśli na antropologicznym rozumieniu kultury, to jak jest ona pojmowana?» [...]

Autorzy pomieszczeni w niniejszej książce reprezentują różne dyscypliny wiedzy humanistycznej i tym samym mają różne doświadczenie badawcze. W tomie piszą antropologowie kultury o doświadczeniu etnograficznym, reprezentanci historii, filozofii, historii literatury i kulturoznawstwa. Ale zróżnicowanie problemowe jest większe, ponieważ wypowiedzi dotyczą pewnych aspektów metodologii, postulatów co do filozofii człowieka, medycyny ujmującej człowieka jako całość, sztuki, języka i epistemologii, nieklasycznego rozumienia historii. [...]

 Tom przybiera postać rzeczowo przygotowanego zbioru. Logika układu pozwala go czytać nie tylko w całości, ale i interesującymi kogoś partiami. [...] Zamykając, stwierdzam, że tom w tej postaci nadaje się do druku i do tego gorąco wydawnictwo zachęcam”.

 

(z recenzji prof. dr. hab. Czesława Robotyckiego)

Spis treści

Wprowadzenie

Marcin Brocki, Antropolgizacja jako kategoria metajezykowa

Rafał Kleśta-Nawrocki, Antropologowie o antropologizowaniu

Konrad Górny, Antropologizowanie  antropologii

radosław Kawczyński, Antropologizowanie humanistyki jako element nowego paradygmatu kultury

andrzej  p. kowalski , Antropologizacja a lingwistyczne rekonstrukcje kultury

Adam F.  Kola , Antroplogizacja literaturoznawstwa a komparatystyka                  

Tomasz Rakowski, Ciało, choroba, „etnografia w klinice”. Antropologizowanie medycyny

Marek Wołodźko, Sztuka współczesna i antropologia

Dorota Angutek, „Praktykowanie teorii”  jako próba przekroczenia kulturowych ograniczeń antropologii i jej odzwierciedlenie w szwedzkiej geografii humanistycznej

Jacek Kowalewski, Antropologizacja historiografii w przedstawieniu historyków (szkic krytyczny)

Wojciech Piasek, Antropologizowanie antropologizowania historii – metodologiczna refleksja nad zjawiskiem

Karolina Polasik-Wrzosek, Pośredniość i bezpośredniość poznania jako dylemat poznania historycznego w świetle refleksji antropologicznej

Anna Brzezińska, Aron Guriewicz, Annales i polska dyskusja wokół antropologii historycznej

Ewa Starzyńska-Kościuszko, O miejscu antropologii filozoficznej wśród współczesnych nauk o człowieku w kontekście powszechnej antropologizacji humanistyki

Michał januszkiewicz, Heidegger i antropologia

Krzysztof Abriszewski, Szansa na powrót do empirii. O antropologizacji  filozofii

mieczysław  Jagłowski, Ekspiacja i prawda zantropologizowanej humanistyki

Noty o autorach 

 

spis treści, wprowadzenie (PDF) (zob. na Issuu)

      

 

 << góra strony >>

aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster