Forum Humanistyczne

 

 

Granice dyscyplin-arne w humanistyce

  red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa

 


ISBN 83-60636-02-8, Olsztyn 2006, s. 215, oprawa miękka

 

 

„Zawarte w tytule sformułowanie o dyscyplin-arności w łonie humanistyki zapowiada podstawową problematykę i sposób jej ujęcia. Autorzy rozpraw koncentrują się wokół zagadnienia otwartości dyskursu nauk społecznych, wokół rozległości pól badawczych nauk o kulturze oraz wokół epistemologicznych aspektów tożsamości konkretnych dyscyplin naukowych. Granice dyscyplin są wyznaczone tradycją instytucjonalną (w rozumieniu socjologii wiedzy), które z jednej strony określać mogą specyfikę merytoryczną, metodologiczną, z drugiej stanowić mogą zagrożenie dyscyplinującego (w negatywnym sensie) myślenia krępującego i – mówiąc po Foucaultowsku – „karząco - nadzorującego”, zmierzającego do egzekwowania określonych tekstów, zwanych naukowymi. [...]

W większości artykułów przewija się troska o niedostateczny zakres interdyscyplinarności w humanistyce. Często pojawiają się zarzuty zbytniej szczelności i ufortyfikowania funkcjonujących podziałów dyscyplinowych. Akompaniują temu wezwania lub postulaty przekraczania granic poszczególnych dyscyplin, przedefiniowania dyskursów, metodologii a nawet reorganizacji nauki jako instytucji. [...]

Uważam, że opiniowany zbiór artykułów stanowi bardzo ważną i interesującą propozycję odczytywania zagadnień tożsamości współczesnej humanistyki. Nie mam wątpliwości, że książka powinna ukazać się drukiem dając czytelnikom możliwość zapoznania się z tak ważną problematyką i okazję do uwzględnienia płynących z jej lektury konkluzji”.

 

(z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja P. Kowalskiego)

Spis treści

Wprowadzenie

Andrzej Kucner, Transcendentny oraz immanentny sens humanistyki jako nauki

Krzysztof Abriszewski, Pogranicze, wykluczanie, krzyżowanie i emigrowanie

Łukasz M. Dominiak, Strategie interdyscyplinowości w perspektywie naukoznawczej

Rafał Kleśta-Nawrocki, Przeciw dyscyplinie; żadnych granic

Konrad Górny, Antropologia i socjologia – nieuzasadnione oddalenie

Marcin Brocki, O problemach z interdyscyplinarnością w antropologii

Monika Baer, Niebezpieczne związki. Szkic o antropologii  i feminizmie

Olga Kwiatkowska, Antropologia rzeczy jako projekt interdyscyplinarny

Wojciech Piasek, Granice dyscyplin i „integracja nauk” – interdyscyplinarność w historiografii i modernistycznej

Jacek Kowalewski, Idea tożsamości a porządek dyscyplinarny historiografii

Izabela Lewandowska, Historia najnowsza a inne dyscypliny i subdyscypliny badawcze. Zarys problematyki

Paulina Abriszewska, Płynna tożsamość współczesnego literaturoznawstwa, czyli o immanentnej interdyscyplinarności i nie tylko

Adam F. Kola, Studia interdyscyplinarne a literaturoznawstwo polskie. Od zmian instytucjonalnych do nowego projektu konstruowania indywidualnej tożsamości 

Ewa Gładkowska, Interdyscyplinarność w badaniu współczesnego dzieła sztuki

Marta Śliwa, Perspektywa wielokulturowości w estetyce

Noty o autorach 

 

spis treści, wprowadzenie (PDF) (zob. na Issuu)

 

 << góra strony >>

aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster