Forum Humanistyczne

 

      

Rzeczy i ludzie.

Humanistyka wobec materialności

  red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa

 


ISBN 978-83-60636-02-2, Olsztyn 2008, s.478 , oprawa miękka

                                     

 

„Ostatnia dekada w światowej i europejskiej myśli humanistycznej coraz wyraźniej stoi pod znakiem hasła «powrotu do rzeczy», co oznacza skądinąd bardzo odmienne perspektywy badawcze. Kultura dzisiejsza jest kulturą przedmiotów, które służą człowiekowi, poprawiając jakość życia. Ale nie tylko o techniczną użyteczność i instrumentalność tutaj chodzi. Jak pisze Grant McCracken «Otoczeni przez nasze rzeczy nieustannie doświadczamy tego, kim jesteśmy oraz kim chcielibyśmy być». [...]

Redaktorzy recenzowanego tomu w bardzo dojrzały sposób wpisują się w najnowsze trendy poszukiwania «przestrzeni materialności», proponując oryginalny rodzaj refleksji nad relacjami tradycyjnie zwanymi podmiotowo-przedmiotowymi. Czynią to w sposób dwojaki. Po pierwsze, podejmując aspekt ontologiczno-epistemologiczny problemu. Po drugie, łącząc propozycje metodologiczne z aplikacjami proponowanych metod i strategii badawczych. [...]

Czytelnik będzie miał niewątpliwą satysfakcję, zapoznając się z recenzowanym tomem. Jest on bowiem – o ile się orientuję – pierwszą w Polsce, podjętą na taką skalę, próbą prezentacji teorii i praktyki badań nad materialnością, albo – jak powiadają amerykańscy antropolodzy – kulturową biografią rzeczy. Zwraca także uwagę, że do tomu napisali przede wszystkim autorzy młodzi, pełni pomysłów i inwencji, co korzystnie wpływa na dramaturgię wywodów. Co więcej jeszcze – książka pobudza do krytycznej refleksji, niekiedy wręcz prowokuje do repliki, co wynika z interdyscyplinarności tematyki i jej niewątpliwego zakorzenienia w humanistyce. Dobrze się zatem stało, że ważna publikacja, jaką jest tom Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, ujrzy niebawem światło dzienne, za czym z całym przekonaniem się opowiadam”.

 

(z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha J. Burszty)

Spis treści

Wprowadzenie

Andrzej P.  Kowalski, Kulturoznawcza genealogia kategorii materialności rzeczy

Ewa Domańska, Problem rzeczy we współczesnej archeologii

Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, W poszukiwaniu utraconej Rzeczywistości. Uwagi na marginesie projektu "zwrotu ku rzeczom" w historiografii i archeologii

Ewa Domańska, BjØrnar Olsen, Wszyscy jesteśmy konstruktywistami

Krzysztof Abriszewski, Rzeczy w kontekście Teorii Aktora-Sieci

Marek Krajewski, Ludzie i przedmioty – relacje i motywy przewodnie

Łukasz Afeltowicz, Rzeczy, za pomocą których myślimy. Rola narzędzi i artefaktów w praktyce badawczej

Radosław Sierocki, Kultury rzeczy

Ewa Klekot, Ontologia rzeczy-znaczenia

Filip Schmidt, Marta Skowrońska, Człowiek w sieci przedmiotów. Socjologiczna analiza roli i znaczenia przedmiotów w przestrzeni domowej

Tomasz Rakowski, Zbiory, zliczenia, przedmioty przejściowe. Żywioł materialności w poznaniu antropologicznym

Sławomir Sikora, Kilka uwag o fetyszu i fotografii

Janusz Barański, Dyskurs gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii przedmiotu muzealnego

Adam F.  Kola, Tyfus, wszy, klatki, karmiciele i II wojna światowa

Paulina Abriszewska, Sznurowadła, zegarki, kamienie. Rzecz w literaturze

Paweł Rodak, Rzeczy w kontekście pisania. O materialności dzienników osobistych

Jacek J. Pawlik, Ruch i dźwięk jako sposób ożywiania rzeczy

Aleksandra Kleśta-Nawrocka, Rzecz i człowiek w XVIII-wiecznych testamentach i inwentarzach kobiecych

Marta Zawodna, […] pośrodku lasu była wielka, jasna polana”. Powojenna historia terenów byłego obozu zagłady w Bełżcu

Andrzej Kucner, Rozumienie człowieka i jego wytworów w perspektywie hermeneutyki Wilhelma Diltheya

Agnieszka Jarzewicz, Neopragmatyczne zmagania z relatywizmem pojęciowym a dedukcyjny status interpretacji humanistycznej

Marta Śliwa, Piękno a rzecz

Beata Zielewska-Rudnicka, Inkontrologia Andrzeja Nowickiego

Noty o autorach 

 

spis treści, wprowadzenie (PDF) (zob. na Issuu)

      

 

 << góra strony >>

aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster