Forum Humanistyczne

 

Zaangażowanie czy izolacja?

Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów

  red. J. Kowalewski, W. Piasek

 


ISBN 978-83-60636-00-8, Olsztyn 2007, s. 292, oprawa miękka 

 

 

 

„W obliczu szeregu przełomów jakie miały miejsce w humanistyce współczesnej z przełomem narracyjnym i przełomem etycznym na czele, w obliczu ostatecznego zmierzchu paradygmatu neopozytywistycznego, sprawa zaangażowania humanistyki powinna zostać pilnie przemyślana, a z pewnością – stosownie zwerbalizowana. Z radością zatem należy powitać publikację, która zadanie to wprost podejmuje. Co więcej, czyni to w sposób przedni. Teksty w niej zawarte są bowiem bardzo dobre, często oryginalne, a w każdym razie bardzo ciekawe [...]. Ich autorzy, ukazując problem zaangażowania humanistyki od wielu stron, czynią to nader wnikliwie i – co bardzo ważne – osobiście, w takim mianowicie sensie, że czytelnik wie, po której stronie wchodzących w grę sporów opowiada się dany autor. Widać też wyraźnie, że teksty składające się na recenzowaną pracę są autorstwa ludzi młodych, twórczych, którzy nieobciążeni bagażem różnych wyobrażeń na temat nauki, a nade wszystko humanistyki, śmiało formułują radykalne tezy i odważnie podważają dotąd uznawane dogmaty. Wykazują przy tym bardzo dobrą kompetencję naukową i dobry warsztat badawczy, są niewątpliwie fachowcami w swoich dziedzinach. Sytuacja ta bardzo cieszy, pokazuje, że w nauce polskiej jest szansa na zmianę pokoleniową, która mogłaby wnieść do niej ożywczego ducha. Cieszy również skład zespołu publikującego recenzowane teksty. Są to bowiem zarówno filozofowie, jak i kulturoznawcy, historycy i antropologowie kultury, ale także i socjolodzy. Widać, że konstytuują oni pewną nową jakość pokoleniową, wynikająca chociażby z chęci wykraczania poza opłotki swoich własnych dyscyplin i umiejętności dostrzegania humanistyki jako pewnej jedności, że nie boją się „intelektualnego kłusownictwa” i na szczęście nie hołdują zabójczej dla twórczego myślenia specjalizacji. Nie boją się także oskarżeń o mieszanie dyskursów i wplątywanie się w zależności, których nauka i naukowcy powinni unikać. Dostrzegają nieuchronność różnych wymiarów zaangażowania humanisty, zachowując przy tym chwalebną ostrożność wobec zaangażowania zbyt daleko idącego, zaślepiającego ideologicznie. Wykazują w tym względzie rozsądek, tak ważny, gdy w grę wchodzi ryzyko pójścia za daleko”

 

 z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Szahaja

Spis treści

Wprowadzenie

Radosław Kawczyński, Na co komu humanistyka?

Józef Dębowski, Bezzałożeniowy humanista. Rzeczywistość czy utopia?

Agnieszka Jarzewicz, Wolność indywidualna w komunikacji werbalnej. Czy humanistyka powinna wyznaczać granice interpretacji?

Rafał Kleśta-Nawrocki, Zaangażowanie w naukę

Krzysztof Abriszewski, Zombie, ostatni sprawiedliwi, pisarze i reproduktorzy. Nowocześni intelektualiści pomiędzy rynkiem a tradycją

Andrzej Zapowrowski, Razem czy osobno? Jednostka a normy społeczne

Jacek Kowalewski, O problemach ze społecznym zaangażowaniem historiografii

Wojciech Piasek, Problem zaangażowania i izolacji w polskiej historiografii po 1989 roku - polscy historycy w późnonowoczesnym świecie

Konrad Górny, Antropologów kłopoty z zaangażowaniem

Tomasz Rakowski, Etnografia jako obowiązek. Wstęp do zaangażowania społecznego

Marta Songin, Etnografia feministyczna i problem zaangażowania

Marcin Brocki, Antropologia zainfekowana aktywizmem

Paulina Abriszewska, O niewłaściwie zadanym pytaniu, czyli o zaangażowaniu i izolacji literaturoznawstwa

Adam F. Kola, Zwierzę polityczne, czyli słów kilka o bałkanistach, a także o nieuniknionym zaangażowaniu humanistyki

Łukasz M. Dominiak, Uczony w czasach próby. Zaangażowanie społeczne Émila Durkheima

Sylwester Kiełbasiewicz, Kreowanie tożsamości - przykład ziemi chełmińskiej

Olga Kwiatkowska, Lucim, czyli konsekwencje pewnego projektu;

Wiktor Werner, Historia, życie i piękno. Wizje historii jako wiedzy żywej i potrzebnej u Nietzschego, Tolkiena i Bułhakowa

Noty o autorach 

 

spis treści, wprowadzenie (PDF) (zob. na Issuu)

 

 

<< góra strony >>

aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

webmaster