Forum Humanistyczne

 

   

„Zwroty” badawcze w humanistyce.

Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne

  red. J. Kowalewski, W. Piasek

 


ISBN 978-83-60636-16-9, Olsztyn 2010, ss. 288 , oprawa miękka

 

 

"Książka poświęcona jest problematyce tzw. zwrotów, jakie w ostatnich dekadach dwudziestego wieku i w początkach obecnego objęły dyskursy teoretyczne i praktyki badawcze zachodnich nauk o kulturze. Podąża za nimi rodzima humanistyka, która – w różnym zakresie i z różnym stopniem intensywności – „absorbuje” problematykę i metody związane z niektórymi zwrotami, choć (o ile się orientuję) w żadnej ze szczególnie aktywnych w tym procesie „przyswajania” dyscyplin, jak literaturoznawstwo czy antropologia kulturowa, nie zaproponowano czegoś szczególnie nowatorskiego w stosunku do „przyswajanych” ustaleń ani też nie poddano owej „podatności na zwroty” (i ich związków ze współczesną kulturą) krytycznej refleksji. Nie wyłoniły się też u nas (na razie?) odrębne akademickie studia, takie jak popularna zwłaszcza w USA performatyka, zainicjowana przez zwrot performatywny, czy studia wizualne, powstałe jako efekt visual/pictorial turn (choć – trzeba dodać – z ustaleń tychże studiów zaczynamy coraz częściej w praktykach badawczych korzystać). Nie przesadzę więc zbytnio, gdy stwierdzę, że zapotrzebowanie na przygotowaną książkę od paru już lat „wisi w powietrzu”. Dobrze się też, zdaniem moim, stało, iż wyprzedza ona ewentualne przekłady takich choćby prac jak popularne w obszarze niemieckojęzycznym syntetyczne ujęcie problematyki zwrotów przez Doris Bachmann-Medick Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaft en […]. […] recenzowana książka prowokuje nie tylko do dyskusji nad statusem, charakterem i efektami wybranych zwrotów (i zwrotów „w ogóle”), ale także nad żywo nas interesującymi (choćby w związku z rodzimą reformą nauki) ogólniejszymi problemami miejsca i roli humanistyki w dzisiejszym społeczeństwie. […]

     Spodziewając się, że zwroty w humanistyce będą jeszcze nieraz przedmiotem analiz i to analiz przeprowadzanych tak w perspektywie wewnętrznej jak i w perspektywie zewnętrznej, chciałabym na koniec powiedzieć, że o ile ich autorzy zechcą być (po staroświecku) rzetelni, wykorzystają wiele ustaleń z recenzowanej książki. Przedtem jednak spodziewam się szerokiej nad nią dyskusji. Gdyby się tak nie stało, świadczyłoby to o braku refleksyjności albo/i konformizmie środowiska humanistycznego”.

(z recenzji prof. dr. hab. Anny Zeidler-Janiszewskiej)

Spis treści

Wprowadzenie

Paweł Bohuszewicz, Po czy w ramach poststrukturalizmu? „Zwroty” badawcze wobec przełomów paradygmatycznych w najnowszym literaturoznawstwie polskim

Paulina Abriszewska, Stereotyp zwrotu, inflacja przełomów we współczesnej humanistyce

Jacek Kowalewski, „Zwroty” badawcze jako zjawisko semiotyczne

Wojciech Piasek, Pojęcie zwrotu badawczego jako zjawiska kulturowego w kontekście „sporu o kulturę”

 

* * *

Krzysztof Piątkowski, Zwrot performatywny – w stronę sztuki współczesnej

Grażyna Gajewska, Antropologia cyborgów wobec zwrotu performatywnego

Maciej Bugajewski, Pojęcie „znaczenia” wydarzenia historycznego. Kilka wątpliwości odnośnie zwrotu estetycznego w teorii historiografii

Agnieszka Karpowicz, Od tekstu do (kon)tekstu. O zwrotach, przewrotach, nawrotach i odwrotach kulturowych we współczesnym literaturoznawstwie

Michał JanuszkiewiCZ, Zwrot etyczny w nauce o literaturze

Konrad Górny, Marcin Brocki,, W stronę konkretu – powrót czy kolejny zwrot w etnologii?

Marta RakoczY,, Clifforda Geertza „zwrot” pragmatyczny w refleksji nad kulturą

MarciN KafaR, Zwroty zapoznane – zwrot dokonany. Autobiografia w myśleniu etnograficznym i antropologicznym

Adam F.  Kola, Zwrot dokonany niedopełniony. Z dziejów nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego okresu międzywojennego

Noty o autorach 

 

spis treści, wprowadzenie (PDF) (zob. na Issuu)

      

 << góra strony >>

aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster