Forum Humanistyczne

monika baer  

etnolog, antropolog kultury;

adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. W latach 1996-1999 stypendystka Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit an der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) w Lehrstuhl für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie, Kulturwissenschaftliche Fakultät, gdzie w 2000 roku uzyskała tytuł Doktorin der Philosophie. W 2004 roku stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Women’s and Gender Studies Department, Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick.

Obszary zainteresowań: problematyka z zakresu szeroko rozumianej antropologii płci i seksualności, w tym pogranicza antropologii i interdyscyplinarnych studiów feministycznych, maskulinistycznych, gejowskich/lesbijskich oraz queer; antropologia postsocjalizmu w Europie Środkowej/Wschodniej, procesy transformacyjne w Polsce po 1989 roku dotyczące płci, seksualności i społeczeństwa obywatelskiego; antropologia wiedzy, w szczególności powiązania działań akademickich i aktywistycznych oraz specyfika postsocjalistycznych nauk społecznych i humanistycznych.

 

Ważniejsze publikacje:

 

Książki i prace pod redakcją:

2007 Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce, Oficyna Wydawnicza „Arboretum”, Wrocław, ss. 286, (współredakcja z M. Lizurej).
2003 Women’s Spaces. Class, Gender and the Club. An Anthropological Study of the Transitional Process in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ss. 220.
2003 Obszary kultur kobiecych w badaniach płci/rodzaju, Wydawnictwo Humaniora, Poznań, ss. 234, (współredakcja z E. Pakszys).

 

Artykuły:

2007

Z odmiennej perspektywy. Pomiędzy studiami gejowsko-lesbijskimi a studiami queer. Wprowadzenie, [w:] M. Baer, M. Lizurej (red.), Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce, Oficyna Wydawnicza „Arboretum”, Wrocław, s. 5-28, [współautorstwo z M. Lizurej].

2007

W poszukiwaniu (nie)tożsamości. Kilka uwag na temat praktyki queer w akademickim dyskursie aktywistycznym, [w:] M. Baer, M. Lizurej (red.), Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce, Oficyna Wydawnicza „Arboretum”, Wrocław, s. 93-112.

2006

W kręgu wykluczeń. Antropologiczne refleksje nad kategoriami tożsamości w narracjach gender studies, [w:] T. Basiuk, D. Ferens, T. Sikora (red.), Parametry pożądania, Universitas, Kraków, s. 15-36.

2006

O antropologii, polityce i tożsamości. Zaproszenie do dyskusji, [w:] M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski (red.), Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, Wrocław, s. 71-90.

2006

Niebezpieczne związki. Szkic o antropologii i feminizmie, [w:] J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Granice dyscyplin–arne w humanistyce, Colloquia Humaniorum, Olsztyn, s. 85-102.

2005

Nowe konteksty edukacji, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1, s. 169-172.

2005

Ku pluralistyczne wspólnotowości, „(op.cit.)”, nr 6, s. 6-7.

2005

Płeć i procesy transformacyjne w Polsce po 1989 roku. Studium przypadku, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1, s. 91-106.

2004

Pułapki tożsamości. Kilka uwag o kategoriach płci w narracjach gender studies, „Er(r)go. Teoria - Literatura – Kultura”, nr 9, s. 119-132.

2004

 Między antropologią a aktywizmem. Użycia i nadużycia paradygmatu wielorakich płci, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1, s. 23-35.

2004

Najzdrowszy ze sceptycyzmów? Koncepcje płci i seksualności w antropologii społeczno-kulturowej, [w:] M. Radkiewicz (red.), Gender. Konteksty, Wydawnictwo Rabid, Kraków, s. 11-25.

2003

 Wokół płci i seksualności, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1, s. 141-146.

2003

Wprowadzenie, [w:] E. Pakszys, M. Baer (red.), Obszary kultur kobiecych w badaniach płci/rodzaju, Wydawnictwo Humaniora, Poznań, s. 7-20, [współautorstwo z E. Pakszys]

2003

Nowy etos? Antropologiczny szkic pewnej organizacji kobiecej, [w:] E. Pakszys, M. Baer (red.), Obszary kultur kobiecych w badaniach płci/rodzaju, Wydawnictwo Humaniora, Poznań, s. 133-155.

2003

In Search of Identity? Reflections on the Category of “Women” in Transitional Poland, [w:] L. Mróz, Z. Sokolewicz (red.), Between Tradition and Postmodernity. Polish Ethnography at the Turn of the Millenium, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 63-80.

2003

Pomiędzy kategoriami. Szkic na temat refleksji feministycznej w antropologii kulturowej, „Literatura Ludowa”, nr 6, s. 3-17.

2001

Panel w Budapeszcie, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 2, s. 162-163.

2001

Local Meanings of Global Structures. Civil Society and Women in Poland, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 2, s. 47-63.

2001

A Women’s Organization in Poland. Constructing the Other(s) Space, [w:] M. Buchowski, B. Chołuj (red.), Die Konstruktion des Anderen in Mitteleuropa. Diskurse, Politische Strategien und Soziale Praxis, Collegium Polonicum, Frankfurt (O) – Słubice, s. 133-153.

2000

Procesy transformacyjne i klasy średnie w Polsce. Kilka uwag z perspektywy antropologa, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1, s. 71-91.

1999

Kategoria „kobiety” we współczesnych dyskursach publicznych. Przyczynek do dyskusji, [w:] E. Pakszys, W. Heller (red.), Humanistyka i płeć (III). Publiczna przestrzeń kobiet. Obrazy dawne i nowe, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 231-257.

1997

Ewolucja myśli feministycznej w antropologii kulturowej. Szkic na podstawie wybranej literatury, [w:] E. Pakszys, D. Sobczyńska (red.), Humanistyka i płeć (II). Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 219-262.

 

<<góra strony>>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

webmaster