Forum Humanistyczne

MARCIN BROCKI

etnolog, antropolog kulturowy

dr hab., adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obszary zainteresowań: semiotyka kultury, komunikacja niewerbalna, metodologia antropologiczna, antropologia ciała.

 

Ważniejsze publikacje:

 

Książki i prace pod redakcją:

2008 Antropologia: Literatura - Dialog - Przekład, Wrocław.
2006 Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, red. M. Brocki, K.Górny, W. Kuligowski, Wrocław.
2003 Clifford Geertz - lokalna lektura, red. D. Wolska, M. Brocki, Kraków.
2001 Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław.

 

Artykuły:

2009 Antropologizacja jako kategoria metajęzykowa [w:] Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn, s. 15-24.
2009 Dekonstrukcja w etnologii, Problemy Humanistyki", nr 16, s. 143-163.
2007 Antropologia zainfekowana aktywizmem, [w:] Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn , s. 173-180.
2007 Kulturowy obraz ciała i jego współczesne przemiany, Lud", t. 91, s. 35-53.
2006 Zaangażowanie - dystans - struktura wiedzy antropologicznej, [w:] Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, red. M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski, Wrocław, s. 61-70.
2006 Uwagi o antropologicznej sztuce przekładu, [w:]  Sztuka interpretacji, red. B. Czajkowski, Wrocław, s. 129-140.
2006 Semiotics of Altered Body Parts, Studia Ethnologica", t. XIV, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, red. M. Tomandl, Praha .
2006 O problemach z interdyscyplinarnością w antropologii, [w:] , Granice dyscyplinarne w humanistyce, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn , s. 77-84.
2006 Słowo wstępne, [w:] Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, red. M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski, Wrocław, s. 7-10. (wraz z K. Górny, W. Kuligowskim)
2005 (rec.) F. Barth, A. Gingrich, R. Parkin, S. Silverman, One Discipline, Four Ways: British, German, French and American Anthropology, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej",  nr 1, s. 181-185.
2005 The Clash of Metaphysics and Contemporary Discourse of the Body, [w:] MESS. Mediterranean Ethnological Summer School", red. B. Kravanja, M. Vranjes, vol. 6, Piran , s. 18-23.
2004 Konferencje 2004: Wiedeń, Piran, Tartu, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", nr 1, s. 147-149.
2004 Figuracje śmierci i ciała - trup jako kulturowy autokomentarz, [w:] Strategie śmierci - formy umierania, red. W. Burszta, Warszawa, s. 117-126.
2004 Antropologiczna autorefleksja nad przekładem międzypokoleniowym, Lud", t. 88, s. 169-186.
2003 (rec.) J. Fabian, Anthropology with an attitude, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", nr 1, s. 156-157.
2003 (rec.) Johannes J.D., Larsen S.E., Sings in Use, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", nr 1, s. 153-155.
2003  W cieniu ciała, Charaktery", nr 5, s. 61-63.
2003 Semioza pamięci w etnografii, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty", nr 3-4, s. 92-94.
2003 Semiotics of Culture and New Polish Ethnology, Sign System Studies", vol. 31, no 1, (Tartu), s. 271-279.
2003 Miłość, która uczłowiecza, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", nr 1, s. 13-18.
2003 Konferencje: Saloniki, Manchester, Kurtyba, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", nr 1, s. 147-152.
2003 Dialog against dialogism in anthropology, [w:] Preceedings of the XI International Bakhtin Conference, red. C. Faraco, G. de Castro i L.E. Merkle, Curitiba , s. 154-158.
2003 Bachtin i antropologia - kłopoty z dialogiem, Literatura Ludowa", nr 6, s. 19-25.
2002 O języku emocji, Literatura Ludowa", nr 1, s. 15-20.
2001 Dziedzictwo Hermesa w antropologii, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", nr 1, s. 29-41.
1999 Antropologia postmodernistyczna wobec krytyki, [w:] Transformacja, ponowoczesność - wokół nas i w nas, Wrocław.
1996 Gesty symboliczneLiteratura Ludowa", nr 2, s. 3-18.
1996 Język i ciało. O wzajemnym związku dwóch systemów semiotycznych, Lud", t. 80, s. 129-144.
1994 Kultura i natura. Uwagi na marginesie badań nad gestami, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", nr 3-4, s. 19-22.
   

 

<<góra strony>>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

webmaster