Forum Humanistyczne

agnieszka jarzewicz

 

filozof, kulturoznawca;

adiunkt w Katedrze Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku (Zakład Filozofii Kultury i Nauk o Komunikacji);

obszary zainteresowań: kulturoznawstwo, filozofia kultury i komunikacji, filozofia języka, mediacje, antropologia, filozofia prawa

 

Ważniejsze publikacje:

2008

Bezpieczeństwo - wolność - solidarność. Interpretacja historyczna jako warunek niezbędny wielokulturowości, [w:] Czy klęska wielokulturowości?, red. H. Mamzer, Poznań.

2007 Wolność indywidualna w komunikacji werbalnej. Czy humanistyka powinna wyznaczać granice interpretacji?, [w:] Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn

2007

Dwie odmiany humanistycznej interpretacji działania komunikacyjnego,[w:] Filozofia wobec problemów współczesnego świata, red. S. Konstańczak, M. Kwapiszewska-Antas, Słupsk.

2007

Wokół sporu o istnienie języka, [w:] Polylog jako wyzwanie edukacyjne współczesności, red. J. Kwapiszewski, M. Chrzanowska, Słupsk.

2006

Filozofia wychowania wobec różnych koncepcji umysłowości ludzkiej, [w:] Filozofia wychowania jako wartość kultury, red. M. Kwapiszewska-Antas, Słupsk.

2005

Spór o społeczną genezę wartości lingwistycznych, [w:] Aksjologiczne źródła pojęć, red. A. Pałubicka, A. Dobosz, Bydgoszcz.

2004

Umysł i mózg  w  lingwistycznej koncepcji Noama Chomsky'ego, [w:] Umysł i kultura, red. A. Pałubicka, A. Dobosz, Bydgoszcz.

2003

Donalda Davidsona i George'a Herberta Meada ujęcia komunikacji potocznej, [w:] Konstruktywizm w humanistyce, red. A. Pałubicka, A. P. Kowalski, Bydgoszcz.

 

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

webmaster