Forum Humanistyczne

RAFAŁ KLEŚTA-NAWROCKI

etnolog, antropolog kulturowy, politolog;

ukończył studia doktoranckie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadził zajęcia z teorii kultury.

Obszary zainteresowań: antropologia polityki, antropologia wiedzy, teoria kultury i polityki, antropologia kultury współczesnej, mit i racjonalność, demokratyzacja kultury współczesnej.

 

Ważniejsze publikacje:

 

Książki i prace pod redakcją:

2005 Śmierć. Obrazy – Ikony – Metafory, red. R. Kleśta-Nawrocki, „Okolice. Kwartalnik Etnologiczny”, 2005, t. 3-4, Toruń.

 

Artykuły:

2012

Zagłosuj na poetę, [w:] Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, /red./ Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań, s. 249-263.

2011

Antropologiczne praktykowanie teorii demokracji, [w:] Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, /red./ Tomasz Rakowski, Anna Malewska-Szałygin, Warszawa, s. 85-123.

2011

Konferencja „Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań”, Olsztyn - Pluski, 22-23 października 2010 r. , „Rocznik Antropologii Historii”, t.1, nr 1-2, s. 319-327, [sprawozdanie z konferencji].

2010 Konferencja „Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej”, Poznań, 4-5 marca 2010 , „Lud”, 2010 t. 94, s. 501-504, [sprawozdanie z konferencji].
2010 Znów gdzieś między "nimi" a "nami" , "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", 2010, t. 12-13, s. 167-178, [sprawozdanie z konferencji].
2009 Antropologowie o antropologizowaniu [w:] Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn, s. 25-40.
2009 Filozofia postmodernistyczna jako ideowy fundament procesów demokratyzacji, Problemy Humanistyki", nr 16, s. 93-110.
2008 Muzeum Powstania Warszawskiego – muzeum pamięci IV RP, „Nasze Pomorze - Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, 2007, t. 9, Bytów, s. 99-118.
2007 Zaangażowanie w naukę, [w:] Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn, s. 63-78.
2007 Demokratyczny resentyment, [w:] Plemię, państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich, red. R. Vorbrich, Poznań, s. 41-46.
2006 Przeciw dyscyplinie, żadnych granic, [w:] Granice dyscyplin-arne w humanistyce, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn, s. 61-68.
2005 Śmierć w cywilizacji Zachodu – Śmierć cywilizacji Zachodu?, [w:] Śmierć. Obrazy – Ikony – Metafory, red. R. Kleśta-Nawrocki, „Okolice. Kwartalnik Etnologiczny”, 2005, nr 3-4, Toruń, s. 5-14.
2003 Magiczne kwiatki św. Franciszka, „Okolice. Kwartalnik Etnologiczny”, 2003, nr 2-3, s. 123-133.
2001 Wybory – rytuał współczesnej liberalnej demokracji, „Świat Idei i Polityki”, 2001, t. 1, s. 9-19.

 

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

webmaster