Forum Humanistyczne

ADAM KOLA

slawista, kulturoznawca;

adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; członek Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile. Studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na kierunku Stosunki Międzykulturowe w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Kursy, stypendia naukowe, staże badawcze i kwerendy biblioteczne m.in. w Pradze i Czeskich Budziejowicach (Czechy), Ljubljanie (Słowienia) i Chorwacji.

Obszary zainteresowań: słowiańska myśl społeczno-polityczna w perspektywie komparatystycznej i kulturalistycznej, współczesna filozofia kultury i polityki (m.in. etyka interpretacji); Bałkany, Azja Południowo-Wschodnia (zwłaszcza współczesne Chiny)

 

Ważniejsze publikacje:

 

Książki i prace pod redakcją:

2007

Filozofia i etyka interpretacji, Kraków: Universitas, (wspólnie z prof. dr hab. Andrzejem Szahajem).

2005

Na Jawie i nie-Jawie. Mozaika kulturowa Indonezji (Komentarz wystawy) Toruń: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, (wspólnie z Urszulą Makowską).

2004

Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym, Łódź, Wydawnictwo Naukowe Ibidem.

 

Artykuły:

2009

Antropologizacja literaturoznawstwa a komparatystyka [w:] Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn, s. 83-106.

2007 Dlaczego literaturoznawstwo polskie jest etycznie ślepe?, [w:] Filozofia i etyka interpretacji, red. A. F. Kola, A. Szahaj, Kraków: Universitas, s. 247-263.

2007

Zwierzę polityczne, czyli słów kilka o bałkanistach, a także o nieuniknionym zaangażowaniu humanistyki, [w:] Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn: Colloquia Humaniorum, s. 195-217.

2007

Спор о смысле чешской истории и дискуссия о корнях Европы, „Eврoпa”, t. 7, nr 1 (22), s. 47-74, [Spór o sens czeskich dziejów i dyskusja o korzeniach Europy] http://www.pism.pl/zalaczniki/Europa_22_Kola.pdf

2006

Třináct let po rozpadu československé federace očima Poláka (v středoevropském kontextu), [w:] Třináct let po… Trinásť rokov po… Brněnské texty k slovakistice IX, red. I. Pospíšil, M. Zelenka, A. Zelenková, Brno, s. 125-130, [Trzynaście lat po rozpadzie czechosłowackiej federacji oczami Polaka (w kontekście środkowoeuropejskim)].

2006

Polska – Czechy. Europa Środkowo-Wschodnia – Europa Środkowa., [w:] Žánry živé, mrtvé, revitalizované (Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. III), red. L. Pavera et all., Opava, s. 79-103.

2006

Między Europą Środkową a Środkowo-Wschodnią, „Tygiel Kultury”, nr 4-6, s. 6-13.

2006

Studia interdyscyplinarne a literaturoznawstwo polskie. Od zmian instytucjonalnych do nowego projektu konstruowania indywidualnej tożsamości, [w:] Granice dycyplin-arne w humanistyce, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn:  Colloquia Humaniorum, s. 9-196 17.

2006

O przywróceniu zachwianej równowagi w refleksji antropologicznej. Głos podwójny w sprawie przedmiotów [w:] Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, red. M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski, Wrocław: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 127-146, (wspólnie z O. Kwiatkowską).

2006

Rosja w polskiej współczesnej myśli słowianofilizującej, [w:] Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń, red. A. de Lazari, T. Rongińska, Łódź, s. 245-254.

2005

Europa przyszła z Azji…, „Świat i słowo. Filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia”, nr 2 (5), s. 81-99.

2005

Kategorie „narodu” i „ludu” w klasycznym słowianofilstwie czeskim i rosyjskim, Czasopismo Filozofów Ziem Słowiańskich „Sofia”, nr 5, s. 131-153.

2005

Miasta wojny. Belgrad Momo Kapora i Sarajewo Željko Vukovicia, [w:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, red. A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel, Opole, s. 189-198.

2005

O wystawie „Na Jawie i nie-Jawie”, [w:] Na Jawie i nie-Jawie. Mozaika kulturowa Indonezji (Komentarz wystawy), red. red. A. Kola, U. Makowska, Toruń: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, s. 9-14, (wspólnie z T. Okoniewską)

2004

Dlaczego Kundera myli się co do Nietzschego?, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Slavica Wratislaviensia, t. CXXVIII, s. 261-270.

2004

Kategoria „Europy” w twórczości Andrzeja Stasiuka (z przechadzką po „Europie Środkowej” Milana Kundery). Problem przekroczenia i „cofnięcia”, [w:] O granicach i ich przekraczaniu, red. P. Kowalski, M. Sztandara, Opole, s. 164-170.

2003

Kategoria „Europy Środkowej” we współczesnych literaturach słowiańskich na przykładzie wybranych utworów. Kundera, Andruchowycz, Stasiuk, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica VIII”. Nauki Humanistyczno-Społczne, zeszyt 361, s. 69-91.

2002

Kaтeгopия „Цeнтpaльной Eвpoпы” в твopчecтвe Mилaнa Kyндepы, Юpия Aндpyxoвичa и Aнджeя Cтacюкa, „Eврoпa” t. 2, nr 2 (3), s. 131-154. [Kategoria „Europy Srodkowej” w tworczosci Milana Kundey, Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka] http://www.pism.pl/pdf/Europa%203%20Kola.pdf

2002

Śmierć powieści – galerii, „Przegląd Artystyczno-Literacki”, nr 1-2 (119-120), s. 21-28.

2001

Zamek wielkiego mistrza krzyżackiego w Malborku. Klasztor czy siedziba władcy?, [w:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich, red. W. Stępniak-Minczewa, Z. J. Kijas, Kraków, s. 69-80.

2001

Mit w słowianofilstwie czeskim i polskim. Szkic problemu, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze II. Materiały z III Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Uniwersytetu Szczecińskiego Edwarda Siekierzyckiego zorganizowanej w Świnoujściu w dniach 21-23 listopada 2000 roku, red. E. Komorowska, Szczecin, s. 53-57.

2001

Jabłoń jako drzewo początku końca w „powieści o śmierci galerii” Miroslava Josicia Visnjicia, [w:] Obecność i przemijanie. Fenomen początku i końca w kulturze i literaturze współczesnej, red. A. Gleń, P. Kowalski, Opole, s. 87-94.

2000

Błogosławiona Juta. Kult lokalnej świętej, [w:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się narodów słowiańskich, red. W. Stępniak-Minczewa, Z. J. Kijas, t. 2, Kraków, s. 97-104.

1999

XIV-XVIII-wieczne tłumaczenia Biblii oraz ich znaczenia dla kultury i języka czeskiego, [w:] Studenckie prace naukowe. Nauki humanistyczne, Wrocław, s. 30-36.

 

<<góra strony>>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

webmaster