Forum Humanistyczne

JACEK KOWALEWSKI

archeolog, historyk;

adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; w latach 2003-2008 wykładowca w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obszary zainteresowań: antropologia historyczna, antropologia kultury, teoria kultury, historia kultury, metodologia historii i historia historiografii.

 

Ważniejsze publikacje:

 

Książki i prace pod redakcją:

2009 Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, Olsztyn, [wraz z W.Piaskiem].
2008 Ludzie i rzeczy. Humanistyka wobec materialności, Olsztyn, [wraz z W. Piaskiem, M. Śliwą].
2007 Zaangażowanie czy izolacja. Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, Olsztyn, [wraz z W. Piaskiem].
2006 Granice dyscyplin-arne w humanistyce, Olsztyn, [wraz z W. Piaskiem, M. Śliwą].

 

Artykuły:

2009

Antropologizowanie historiografii w przedstawieniu historyków (szkic krytyczny) [w:] Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn, s. 165-187.

2008 Pytanie o antropologię historyczną (w Polsce), [w:] Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, red. B. Wagner, T. Wiślicz, Zabrze, s. 149-158.

2008

Z tęsknoty za Rzeczywistością. Uwagi na marginesie projektu „zwrotu ku rzeczom” w historiografii, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn, s [współautorstwo z W. Piaskiem]

2008

Muzeum  - miejsce dla rzeczy i idei (głos w dyskusji panelowej), „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zchodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, nr 9, s. 187-190.

2007

O problemach ze społecznym zaangażowaniem historiografii, [w:] Zaangażowanie czy izolacja. Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn, s. 109-129.

2007

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska zachodniosłowiańskie w perspektywie antropologii historycznej (rzecz – mit – przestrzeń), [w:] Środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia Lednickie 9, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 21-34

2007

Kategoria afektywna w antropologiczno-historycznych rekonstrukcjach najstarszych form doświadczenia ludzkiego, „Przegląd Bydgoski. Naukowe Czasopismo Humanistyczne”, t. 18, s. 79-90

2007

Wprowadzenie, [w:] Zaangażowanie czy izolacja. Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2007, s. 7-11. [współautorstwo z W. Piaskiem]

2006

Obraz i jego percepcja w ludowej kulturze wczesnego średniowiecza. Rozważania etnoestetyczne, [w:] Estetyka w archeologii. Kopie i naśladownictwa, red. M. Kwapiński, Gdańsk, s. 137-148.

2006

Praktyka deponowania skarbów w świetle zasad waloryzacji kruszcu srebrnego w zachodniosłowiańskich społecznościach tradycyjnych wczesnego średniowiecza, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Archeologia, nr 30, s. 51-73

2006

Idea tożsamości a porządek dyscyplinarny historiografii, [w:] Granice dyscyplin-arne w humanistyce, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn, s. 123-144

2006

Wprowadzenie, [w:] Granice dyscyplin-arne w humanistyce, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn, s. 5-8, [współautorstwo z W. Piaskiem, M. Śliwą].

2006

Antropologizowanie historiografii zachodniej. Przypadek twórczości Roberta Darntona, Echa Przeszłości, t. 6, s. 136-145

2006

O źródłach historiograficznych zmagań z Obcością, [w:] Antropologia – historia. Wspólnota nauk, red. J. Eichstaedt, K. Piątkowski, Ożarów, s. 134-144.

2005

Ludyczne cechy słowiańskiej wymiany darów we wczesnym średniowieczu, [w:] Do, ut des –dar, pochówke, tradycja. Funeralia Lednickie 7, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 35-41

2004

Dlaczego, czy jak deponowano skarby we wczesnym średniowieczu, „Wiadomości Numizmatyczne”, R. XLVIII, z. 2, s. 181-191.

2003

Kontakty regionalne ziemi chełmińskiej we wczesnym średniowieczu w świetle struktury miejscowych depozytów srebrnych, [w:] Studia nad osadnictwem ziemi chełmińskiej, red. W. Chudziak, t. 5, Toruń, s. 149‑184.

2003

Materialne wyznaczniki płci na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych z ziem polskich. Rzecz o aksjomatach naoczności archeologicznej, [w:] Kobieta-śmierć-mężczyzna. Funeralia Lednickie 5, red. W. Dzieduszycki,  J. Wrzesiński, Poznań 2003, s. 227-235.

2001

Okoliczności deponowania wczesnośredniowiecznych skarbów srebrnych na obszarze Słowiańszczyzny Zachodniej. Próba reinterpretacji znaczenia, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Archeologia, t. 28, s. 59-97.

1997

Rola rowów we wczesnośredniowiecznych osadach z rejonu Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, „Archaeologia Historica Polona”, t. 6, s. 101-121.

 

<<góra strony>>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

webmaster